Geen negatieve effecten nieuwe N57

Eind juni 2011 is ook het Veerse deel van de N57 tussen Serooskerke en Vrouwenpolder opengesteld voor het verkeer. Verkeerstellingen op de nieuwe route en het omliggende wegennet op Walcheren geven inzicht in de verkeersstromen en de veranderingen hierin. Deze verkeerstellingen zijn gehouden in juli en augustus van dit jaar. Ter vergelijking is ook in 2010 in deze maanden geteld (nul-meting).

Komend vanaf de A58 bij Nieuw- en Sint-Joosland is de N57 het drukst met 20.300 motorvoertuigen (mvt) per etmaal, afnemend naar 12.500 mvt per etmaal tussen Serooskerke en Vrouwenpolder. Dit zijn werkdag-gemiddelden, de zaterdagen en met name de zondagen liggen beduidend lager. Het verkeer op de oude route door Middelburg is bij de Mortiere met 25% gedaald en de Looierssingel ter hoogte van het Hof van Tange toont een afname met 32%. Ook het verkeer op de route via de Stromenweg en de Laan der Verenigde Naties is afgenomen met respectievelijk 1.600 en 2.500 mvt per etmaal. Tussen Sint-Laurens en Middelburg is het verkeer in deze zomer met 8.000 mvt per etmaal afgenomen (-57%).

De vrees voor extra doorgaand verkeer van buiten Walcheren lijkt niet te worden bewaarheid. De A58 (Sloedam) én de N62 (Westerscheldetunnel) zijn vrijwel gelijk aan vorig jaar, de N57 over de Stormvloedkering vertoonde een afname. Ook het vrachtverkeer vertoont op deze wegen geen noemenswaardige toename.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.