Gezamenlijk optrekken naar een duurzame haven

wijnand-vette-9385Veel Zeeuwse bedrijven hebben hun economische wortels in de havens. Voor hun gezamenlijke belangen werken zij samen in Portiz (Port & Industry Zeeland). Een haven die zich duurzaam ontwikkelt, is van groot belang voor continuïteit en concurrentiekracht. Om die reden formuleerde Portiz, samen met Zeeland Seaports en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) de ‘Duurzaamheidsambitie 2030’.

Wijnand Vette, senior adviseur ruimtelijke ordening bij Zeeland Seaports is nauw bij deze afspraken betrokken. “Startpunt hiervoor is het project Vitaal Sloegebied en Kanaalzone (VSK). Sinds 2003 werken bedrijfsleven, ngo’s, overheid en onderwijs hierin samen met als doel het bevorderen van een duurzaam haven- en industriecluster in harmonie met de omgeving. Binnen de VS&K was behoefte aan een duidelijk eindbeeld. Immers, pas als we weten waarnaar we gezamenlijk streven, kunnen we, ieder voor zich, de juiste keuzes maken met het oog op de beoogde duurzame ontwikkeling.”

Prestaties monitoren
Om te voorkomen dat het convenant ‘Duurzaamheidsambitie 2030’ een papieren tijger wordt, hebben de betrokken partijen afgesproken te werken met specifieke key performance indicatoren. Hiermee kan de ontwikkeling de komende jaren gezamenlijk gemonitord, gestuurd en gerapporteerd worden. Een voorbeeld hiervan is de ambitie op het gebied van economie. De samenwerkingspartners beogen een groei van de directe werkgelegenheid in de Zeeuwse havens tot 15.500 fte en een stijging van de direct toegevoegde waarde tot 3,2 miljard euro. Wijnand: “Ook op het gebied van milieu hebben we afspraken gemaakt. Zo moet de luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 voldoen aan de WHO richtlijnen aangaande fijnstof PM10 en PM 2,5.  We zetten bij verdere groei van het transport in op verschuiving  van wegtransport ten gunste van het spoor, binnenvaart en buisleidingen. Zeeland Connect is daarvan een mooi voorbeeld. Door informatie te delen kunnen we efficiënter met ladingen omgaan. Dat is milieuvriendelijk én goedkoper.”

Nieuwe spoorverbindingen
Met het oog op vlotte verbindingen met het achterland is Zeeland Seaports gebrand op twee nieuwe spooraansluitingen, namelijk een met Antwerpen en de andere aan de oostkant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen. “Verder zetten we in op de aanleg van extra buisleidingverbindingen en op het ontwikkelen van een maatwerkgeul in de Wielingen. Zo worden de havens, ook voor grote schepen, getij-onafhankelijk”, legt Wijnand uit. De afspraken in het convenant houden nadrukkelijk rekening met de noodzaak om de natuur in de Westerschelde te herstellen en minder kwetsbaar te maken. “Eén van de doelstellingen waarvoor Zeeland Seaports zich hard maakt is het efficiënt gebruik van de ruimte, bijvoorbeeld door meer de hoogte in te gaan, meer in te zetten op boord-boord overslag of door bedrijven kadefaciliteiten te laten delen.” Tot slot wordt sterk ingezet op een circulaire economie. “De uitdaging is een aandeel voor biobased productie van 15% in 2030. Ook bedrijven als Dow en Yara hebben zich hieraan gecommitteerd.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Jan de Carpentier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *