Girlsday 2017

test_2Krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt
De belangstelling voor technische opleiding is in Zeeland (in vergelijking met de Nederlandse cijfers) relatief gunstig. Desondanks is er ook op de technische arbeidsmarkt in onze provincie sprake van een toenemende krapte. Met de huidige demografische ontwikkelingen (krimp) zal deze krapte alleen nog maar verder toenemen. Tegelijkertijd constateren we dat de deelname van Zeeuwse meisjes aan technische opleidingen en beroepen nog ver achter blijft bij de landelijke cijfers en nóg verder bij de Europese cijfers.

Anderzijds, wie kiest voor een technische studie is verzekerd van een baan.

Alle reden dus om meisjes beter te informeren over de mogelijkheden die zij hebben. Meisjes beschikken immers vaak over competenties die hen bijzonder geschikt maakt voor allerlei technische functies. Daarnaast is techniek veel meer dan ‘stenen stapelen’ of op een ‘vorkheftruck rondrijden’ (alhoewel meisjes dat juist veel zorgvuldiger doen dan jongens). Maar ook hier geldt: onbekend maakt onbemind.

Girlsday 2017
Om deze reden is het Huis van de Techniek een actie begonnen om, naast alle andere activiteiten, de informatie aan meisjes te intensiveren en besloten om de activiteiten in het kader van de landelijke Girlsday beter op de Zeeuwse kaart te zetten. Afgelopen jaren namen een drietal Zeeuwse bedrijven deel aan deze dag, er wordt naar gestreefd dit aantal – samen met het bedrijfsleven – flink te verhogen en in iedere Zeeuwse regio deel te nemen.

De Girlsday is een landelijke activiteit voor meisjes uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. De Girlsday 2017 vindt plaats op donderdag 13 april 2017. Gezien de toenemende vraag naar technisch personeel in de provincie en het gegeven dat er in Zeeland nog altijd weinig meisjes kiezen voor een technische opleiding is het voor de Zeeuwse arbeidsmarkt van groot belang om juist ook de meisjes te laten zien hoe uitdagend en afwisselend het kan zijn om te leren en werken in  ‘wetenschap en techniek’.

Informatie
Bij de Girlsday  worden de meisjes ontvangen op een bedrijf, krijgen een toelichting wat daar gebeurt en voeren ook een activiteit uit. Hoe eea georganiseerd gaat worden, hoe de activiteit wordt verzorgd en dat soort praktische zaken zal besproken worden op een informatiebijeenkomst op18 november, vanaf 14.30 u in het gebouw van Bio Base Europe in Terneuzen, Zeelandlaan 2.

Voor meer informatie over de landelijke Girlsday  www.vhto.nl/projecten/girlsday/ of de website van het Huis van de Techniek
Op  www.girlsfuture.nl kunnen meiden de glossy Girls Future doorbladeren met informatie over meisjes en vrouwen die leren en werken in de techiek.

flyer-informatiebijeenkomst-girlsday-2017

 

Het Huis van de Techniek (voorheen Technocentrum Zeeland) stimuleert jongeren zich goed te oriënteren op technische en wetenschappelijke opleidingen. Daarvoor organiseert het  allerlei activiteiten, waaronder 15.000 bedrijfsbezoeken per jaar. Het Huis van de Techniek is hét centrale  punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in techniek in Zeeland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *