Hard werken aan verbeteringen

De afgelopen jaren is er flink gesleuteld aan de Zeeuwse wegen ter verbetering van de doorstroming en kortere routes. Maar zijn die veranderingen nu beter, waar wordt er nu nog aan de weg getimmerd en waar liggen nog altijd knelpunten?

Al 10 jaar lang zijn Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland verbonden door de 6,6 kilometer lange Westerscheldetunnel waar dagelijks zo’n 15.000 auto’s, vrachtwagens en motoren doorheen rijden. De bouw ervan duurde ruim zeven jaar en kostte 750 miljoen euro. Provincie Zeeland heeft onderzoek gedaan welke effecten dit heeft gehad op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat voornamelijk grotere bedrijven het positieve effect zien en nu meer werknemers van de ‘overkant’ in dienst hebben. Vooral Zeeuws-Vlaamse bedrijven merken een verbetering van de bereikbaarheid en putten door de komst van de tunnel uit een ruimere arbeidsmarkt. Personeel is nu ook eerder geneigd aan ‘de overkant’ te solliciteren. Ruim 55% van de ondernemers is het eens met de stelling dat de Westerscheldetunnel belangrijk is om de Zeeuwse economie internationaal te positioneren. Toch lopen velen nog altijd aan tegen de drempel van de toltarieven. Het overgrote deel van de bedrijven zegt de tolkosten te betalen voor haar personeel, maar 40% van de bedrijven in Midden-Zeeland stelt dat de hoogte van de tarieven een nadelig effect heeft op de werving van nieuwe medewerkers, 67% van de Zeeuws-Vlaamse bedrijven deelt deze mening. Toch zal de tol, ondanks protest van veel Zeeuws-Vlamingen, nog lange tijd aanblijven want pas in 2033 wordt de tunnel tolvrij.

Vijf uur wachten
De doorgang is, met de komst van de Westerscheldetunnel, daar sterk verbeterd, maar het knelpunt bij Sluiskil blijft aanzienlijk. De brug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen staat gemiddeld 23 keer per dag, meer dan vijf uur, open voor de scheepvaart. De bouw van de Sluiskiltunnel moet hier een oplossing voor bieden. Eind januari jongstleden is gestart met boren aan de oostkant van het kanaal en dagelijks wordt zo’n 10 meter uitgegraven. De oplevering staat gepland voor medio 2015.

Veiligheid
De N61 verbindt over 21 kilometer het oosten en westen van Zeeuws-Vlaanderen en loopt over in de N62 naar de Westerscheldetunnel. De provinciale weg N61 blijkt één van de onveiligste wegen van Nederland en wordt om deze reden geheel vernieuwd. Naast het verbeteren van de veiligheid is aandacht voor verbeterde doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid van omwonenden. Rijkswaterstaat realiseert dit door gescheiden rijbanen voor snel verkeer en langzaam verkeer, vrij liggende fietspaden en fietstunnels, parallelwegen en een vangrail op de hoofdrijbaan aan te leggen. De vernieuwde weg moet eind 2014 gereed zijn. Daarnaast is de Provincie voornemens om de Sloeweg, die bij ’s-Heerenhoek overgaat in de N62, te verbreden. Wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden is nog onbekend.

De rijksweg N57 heeft in het vakantieseizoen een belangrijke functie voor het recreatieverkeer. Het verbindt de A58 bij Middelburg met de N15 bij Brielle richting Rotterdam. De completering van de N57 in 1961 hing sterk samen met de aanleg van de Deltawerken. Stukje bij beetje werd de weg verder uitgebreid. Op Walcheren was de N57 bochtig en liep deze door de woonkernen van Middelburg en Sint Laurens. Daarom is van 2007 tot en met 2011 gewerkt aan een grotendeels nieuw tracé. Het doorgaande verkeer richting de kust en het noorden van Walcheren rijdt nu over de aangepaste N57 buiten Middelburg om en hoeft dus niet meer door de stad. Verder is er een aquaduct als extra kanaalkruising gebouwd, die de doorstroming van zowel het wegverkeer als de scheepvaart moet garanderen.

Een ander probleem waar al jarenlang dagelijks veel mensen mee te maken hebben, is de afslag Goes-Zuid vanaf de A58. In de ochtend- en avondspits is er geen doorkomen aan. De gemeente Goes pleit daarom voor een extra afslag Goes-Zuid, dichtbij het ziekenhuis, om de last te verlichten. Al sinds 2009 probeert ze geld los te krijgen bij de rijksoverheid, maar het besluit wordt door Minister Schultz -van Haegen van Infrastructuur en Milieu telkens op de lange baan geschoven. De Provincie Zeeland zegt zich in te blijven zetten voor een extra afslag. De rijksbijdrage is begroot op een kleine negen miljoen euro.

Praktijk
Iemand die dagelijks veel op de weg zit is Marco Wesselius van Fulleffect en Kiddy-Fun. Hij woont in Krabbendijke, maar zijn bedrijf zit in Oostburg. Wat merkt hij van de knelpunten en verbeteringen? “De Westerscheldetunnel is natuurlijk stukken makkelijker dan de boot, aangezien ik ook vaak ’s nachts op en neer rijd. Een knelpunt is wel de rotonde die de N61 en N62 verbindt aan de kant van Terneuzen. Dat stuk gaan ze gelukkig omgooien en zal de doorgang een stuk verbeteren. Ik zie uit naar de verbreding van de N61 waarbij de snelheid naar 100 wordt verhoogd en tractoren van de baan gaan. Dit zal mijn reistijd met ongeveer 10 minuten verkorten. De andere kant op, mag de Sloeweg wat mij betreft snel worden aangepast. Daar zijn altijd opstoppingen tijdens de spits. De Sluiskiltunnel zal veel voordeel opleveren. Als je pech hebt sta je daar namelijk gerust 20 minuten te wachten. Dat heb ik zelfs eens ’s nachts meegemaakt. Hopelijk wordt de rest van die weg ook een tweebaansweg. Goes-Zuid vermijd ik eigenlijk altijd rond de spits en van de N57 maak ik graag gebruik. Ik ben blij dat er hard gewerkt wordt om de infrastructuur van Zeeland te verbeteren. Daar hebben veel mensen en bedrijven profijt van.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.