Zeeland Seaports: haventerreinen met meerwaarde

foto9In een wereld waarin de concurrentiestrijd mondiaal wordt uitgevochten, is het belangrijk zaken goed op orde te hebben. “Met de lage olieprijs en de winning van goedkoop schaliegas, moeten onze haventerreinen op een andere manier meerwaarde bieden. We moeten daar zo slim mogelijk op inspelen.”

Fransesco Faes, commercieel manager bij Zeeland Seaports, heeft een reële kijk op de internationale ontwikkelingen. “De grote chemieconcerns hebben de hele wereld als speelveld. Ze kijken strategisch naar vestigingsplaatsen; waar levert een geïnvesteerde dollar het meeste op? Het Midden- en Verre-Oosten zijn aantrekkelijk vanwege de goedkope energie en dat geldt inmiddels ook voor de Verenigde Staten door de winning van schaliegas. Om die reden zetten wij in op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van onze havengebieden, bijvoorbeeld door de clustering van bedrijven die up- en downstream actief zijn.”

Komst Musim Mas Group
Een mooie opsteker in dit verband is de keuze van de Indonesische Musim Mas Group om dichtbij Dow Benelux in Terneuzen een fabriek op te starten. “Musim Mas kiest bewust voor deze locatie. Het bedrijf maakt schuimvormers waarvan één van de basisgrondstoffen ethyleenoxide is. Dit is een licht ontvlambare stof die je liever niet over grote afstanden vervoert. In Terneuzen kan dit product via een pijplijn worden aangeleverd. Dit is niet alleen een opsteker voor Dow maar zeker ook voor Zeeland. Het betekent immers een verdere verankering van Dow in Zeeland. Overigens, Musim Mas neemt nu 1 hectare grond in gebruik op het terrein van Dow maar heeft nog een optie op een stuk grond van 6 hectare op het Value Park.”

Value Park
De keuze om op deze manier naar haventerreinen te kijken werd enkele jaren geleden ingezet. Begin van de eeuwwisseling sloten Dow Benelux en Zeeland Seaports een joint-venture voor de ontwikkeling van grond ten westen van Dow; het zogeheten Value Park. “Dow besloot destijds om de logistieke afhandeling zoveel mogelijk buiten het eigen terrein te laten plaatsvinden en zocht daarvoor partners. Inmiddels zijn hier verschillende bedrijven gevestigd waaronder Katoennatie, Ravago, Oiltanking en Bertschi. Tevens heeft er vorige jaar een grote uitbreiding plaatsgevonden bij Oiltanking in verband met een contract met de Noorse groep Statoil. Zeeland Seaports heeft dit mede mogelijk gemaakt door flink te investeren in de haveninfrastructuur, bijvoorbeeld in de uitbreiding van het steiger waar gelijktijdig zee- en binnenschepen behandeld kunnen worden.”

Topsegment
Faes geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een Masterplan om de Braakmanhaven verder te optimaliseren. Om de havengebieden zo goed mogelijk ‘aan de man’ te brengen bij relevante partijen, werkt Zeeland Seaports onder andere nauw samen met Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). “(Petro) chemie is een topsegment in Nederland. Met Dow Benelux hebben we een sterke basis. Succesverhalen als Musim Mas helpen om een vliegwiel op gang te brengen.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Jan Bos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.