Heeft een cv toelichting nodig?

strictlyStrictly People heeft een onderzoek gehouden met als doel helderheid te krijgen in wat een recruiter wil en wat het gevoel is dat de kandidaat krijgt met betrekking tot de cv en haar toelichting/motivatie. Meer dan 350 mensen, waarvan 100 recruiters, hebben meegewerkt aan het onderzoek. Ruim 8 van de 10 recruiters zegt bij een goed cv de toelichting te lezen, terwijl bijna 8 op de 10 sollicitanten denkt dat een toelichting niet wordt gelezen.

De eerste vraag voor recruiters:
Lees jij als recruiter naast het cv ook de toelichting? 17% van de recruiters geeft aan zelden tot nooit een toelichting/motivatie te lezen. 30% doet dit pas als het cv aansluit met de functie waarop gereageerd wordt. 24% doet dit als extra informatie naast het cv en 8% doet dit alleen vanwege de motivatie. 21% van de recruiters geeft aan altijd een toelichting/motivatie te lezen.

Vraag twee voor recruiters:
is of de recruiter adviseert naast het cv een toelichting te sturen. 28,57% zegt ja, altijd. 45,72% zegt ja, en schrijf deze naar de functie toe. 20,95% geeft als advies om alleen een toelichting/motivatie te schrijven als hierom wordt gevraagd en 4,76% zegt nee, nooit doen.

De eerste vraag voor sollicitanten
is of zij een toelichting/motivatie sturen naast het cv. Zelden tot nooit antwoord 14,53%. 2,42% van de sollicitanten doet dit alleen als het cv aansluit met de functie, vrijwel hetzelfde % (1,73%) doet dit als het cv niet aansluit met de functie. 30,80% geeft aan dit vrijwel altijd als extra informatie naast het cv te doen. 18,34% geeft aan dit pas te doen als er om gevraagd wordt en 32,18% doet dit altijd.

De laatste vraag is
of de sollicitant het gevoel heeft dat de toelichting/motivatie wordt gelezen. Ja altijd, zegt 14,92%. 8,81% denkt ja, alleen als er om wordt gevraagd. Soms, niet altijd wordt ingevuld door 49,15% en vrijwel nooit (20%) en nooit (7,12%) maken de lijst compleet.

Resultaten onderzoek:

  • Ruim 1 op de 6 recruiters hecht geen waarde aan een toelichting.
  • 3 van de 10 recruiters is pas geïnteresseerd in een toelichting als het cv aansluit.
  • Ruim 7 van de 10 recruiters adviseert een toelichting te sturen.
  • Bijna 5 van de 10 recruiters geeft aan dat een toelichting naar het profiel toegeschreven mag worden.
  • Ruim 8 op de 10 sollicitanten stuurt (vrijwel) altijd (on)gevraagd een toelichting.
  • Bijna 8 op de 10 sollicitanten denkt dat de toelichting (heel) soms wordt gelezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *