Herschikking in de havens

RRF_zb_haveneditie_francescofaesTEKST CAROLINE HOUMES & FOTOGRAFIE RUDEN RIEMENS

De Zeeuwse havens vormen een belangrijke motor voor de Zeeuwse economie. Er zijn circa 15.000 mensen direct in de havens aan de slag. Rekening houdend met het multiplier effect voor de indirecte werkgelegenheid is bijna een kwart van de werkgelegenheid in Zeeland gerelateerd aan de havens. Dit zijn circa 30.000 banen. De havens bieden een grote diversiteit aan technische en logistieke functies. De plannen voor Maintenance Value Park in Terneuzen en Flushing Service Park in Vlissingen bewijzen dit. Ze bieden ruimte aan havengerelateerde diensten en technische onderhoudsdiensten.

De plannen voor het Maintenance Value Park in Terneuzen bestaan al enige jaren. Het is de bedoeling dat de ongeveer 25 onderhoudsbedrijven die op het terrein van Dow Benelux actief zijn, verhuizen naar het nieuwe park. Verplaatsing van dit contractorpark biedt Dow ruimte voor uitbreidingen op het bestaande complex. Toch liet Dow onlangs weten de investering ruim een jaar uit te stellen. Dit heeft voor de verdere ontwikkeling voorlopig geen consequenties. “Zeeland Seaports koopt de grond, circa 30 hectare, nog voor het einde van het jaar aan”, vertelt Francesco Faes, Commercial Manager bij Zeeland Seaports.

Uitbreiding
Het Maintenance Value Park is een volle dochter van het Valuepark Terneuzen, een samenwerking tussen havenbedrijf Zeeland Seaports en Dow. De aangekochte grond zal worden ontwikkeld door aannemer Cordeel uit Vlissingen en APF International. Volgens Faes is vestiging van een eerste bedrijf vrijwel rond. “Dat gaat om een bedrijf met circa 150 tot 200 werknemers. Naar verwachting zullen andere bedrijven snel volgen. Eerder lieten al twintig bedrijven weten in principe mee te willen doen. Onder hen bevinden zich grote spelers in industrieel onderhoud zals Cofely Gdf Suez, Spie en Flowserve, die nu op het contractorpark van Dow gevestigd zijn”, aldus Faes. Hij verwacht dat het park in 2020 vol is.

Flushing Service Park
In Vlissingen wordt eveneens een stuk droge bedrijfsgrond ontwikkeld. Dit betreft een terrein van 27 hectare, naast Zeeland Refinery, Verbrugge Terminals en het spooremplacement. Dit project betreft een joint venture tussen AMinvest en Zeeland Seaports. AMinvest is een samenwerkingsverband tussen Van Uden Group uit Waddinxveen en Eurorijn Kenick Group uit Moerdijk. “Bijzonder is dat de kavels in erfpacht of in volle eigendom worden uitgegeven. Dat laatste is een USP in de haven in Vlissingen”, legt Ard de Keijzer, Managing Director van Eurorijn Kenick Group uit. “Deze kavels zijn per direct beschikbaar, de samenwerking is reeds gestart.” De Keijzer verwacht dat het terrein binnen acht jaar vol is. “We gaan uit van minimaal 3 hectare per jaar, maar als er een of enkele bedrijven landen die een (wat) grotere kavel nodig hebben, gaat het natuurlijk veel harder.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *