Het beste van twee werelden

Zeeuws-Vlaanderen, de naam zegt het al en de ligging bevestigt het. De regio grenst aan Vlaanderen en is door de Westerschelde fysiek afgescheiden van de rest van Zeeland. Het beste van twee werelden komt er samen. Een dynamische regio waar de komende jaren veel te gebeuren staat, daar zijn de drie wethouders Economische Zaken van overtuigd.

Een nieuwe raadsperiode
Jack Begijn van de gemeente Terneuzen en Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst mogen de dynamische portefeuille Economische Zaken weer oppakken. Voor Jack Werkman, die met enthousiasme een tweede termijn in de gemeente Sluis als wethouder aan de slag gaat, is de portefeuille nieuw: “Economie raakt aan alle kanten onze samenleving. Economie is veel omvattend, maar het gaat vooral om de verbindingen te leggen tussen de ondernemers en de overheid. Zichtbaar en aanspreekbaar. Wat ik erg leuk vind aan deze portefeuille, is dat ik in gesprek ga met bestaande en potentiële ondernemers om vervolgens te kijken waar er uitdagingen liggen, dan wel kansen te creëren zijn.” Voor Jack Begijn is het vooral verder blijven investeren in deze raadsperiode: “Ik kijk uit naar een verdere uitbouw van de samenwerking met bedrijven en partners. In de afgelopen vier jaar heb ik geïnvesteerd in contacten. Daarom ben ik blij de komende vier jaar verder te gaan in deze portefeuille. Dat is goed voor de continuïteit en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Samen met onze beleidsmedewerkers wil ik bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor de ondernemers. Zij moeten weten dat wij er voor hen zijn om ze verder te helpen.” Jean-Paul Hageman heeft een aantal mooie projecten in zijn vizier: “Voor onze bedrijventerreinen zoeken we actief naar nieuwe bedrijven. We hebben met Hogeweg 5 een mooi terrein voor grote, logistieke bedrijven. Daarnaast werken we hard aan een vitale binnenstad. We zijn trots op onze historische vestingstad en haar Bourgondische sfeer. En als je verder kijkt in onze gemeente, dan staan er mooie projecten zoals Grenspark Groot-Saeftinghe en de gebiedsontwikkeling Perkpolder op de rol. Projecten die zaken zoals natuur en toerisme met elkaar verbinden. Ik kijk uit naar de economische spin-off van deze toeristische trekpleisters.”

Samenwerken
De drie wethouders zijn overtuigd van het belang van samenwerken. Er worden veel zaken onderling afgestemd en gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. “In de bedrijventerreinenprogrammering kunnen we als Zeeuws-Vlaamse gemeenten goede afspraken maken,” noemt Jack Begijn als voorbeeld. “Zowel bestuurlijk als ambtelijk zitten we op een lijn en dat maakt ons sterk. In ons periodieke overleg bespreken we beleidsmatige zaken en wisselen we kennis en ervaringen uit. We nemen samen deel aan de startersdagen voor beginnende en geïnteresseerde ondernemers, we staan op het Zeeuws-Vlaams paviljoen op Contacta en we hebben een portal ontwikkeld, waarin we onze mogelijkheden voor vestiging in de drie gemeentes in de etalage zetten.”

Het Vlaamse achterland
Zeeuws-Vlaanderen is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. De ligging ten opzichte van grote steden als Rotterdam, Gent en Antwerpen maakt de regio uniek. En er is een nauwe samenwerking met het Vlaamse bedrijfsleven. Wethouder Jean-Paul Hageman verwoordt het mooi: “De Westerschelde scheidt ons van de rest van Zeeland en als we ons omdraaien, kijken we Vlaanderen recht in het gezicht. Zeeuws-Vlaanderen is gericht op Vlaanderen, maar hoort tegelijk bij Zeeland. Dat is een kracht. Bij onskomt het beste van twee werelden samen.”

Belangrijke ontwikkelingen
Er zijn nog meer belangrijke ontwikkelingen in Zeeuws-Vlaanderen. In Terneuzen, het economisch hart van de regio, zijn de voorbereidingen voor de Nieuwe Sluis goed te zien. Doel van dit grootse project is het verbeteren van de toegang vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. De verwachting is dat het eerste schip in 2022 door de Nieuwe Sluis kan varen.

Ook in Hulst worden grote infrastructurele projecten opgepakt. Het plan De Nieuwe Bierkaai werd ontwikkeld om het noordwestelijk deel van de Hulster binnenstad een nieuwe boost te geven. Het was van oudsher een handelsgebied, met de oude haven centraal. Die is ondertussen in ere hersteld. Het vernieuwde verblijfsgebied gaat voor nog meer reuring zorgen in de vestingstad. Buiten de binnenstad is er in het supermarktgebied sowieso bijzonder veel beweging. En het is mooi om te zien dat zaken zoals Morres ook investeringen doen.

Aan het water bij de Westerschelde komt de gebiedsontwikkeling Perkpolder. In 2003 is de Westerscheldetunnel geopend en is de veerhavenfunctie in Perkpolder weggevallen. De diverse
mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen in het noordelijk deel van de gemeente Hulst zijn toen nader onderzocht. De gebiedsontwikkeling Perkpolder kwam als antwoord naar voren om het gebied te versterken. Met een jachthaven, woningbouw, outdoor activiteiten en dijkrecreatie belooft het noorden van Hulst een ware publiekstrekker te worden. Aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust zijn er ook allerlei veranderingen waar te nemen. Het toerisme, de economische motor in gemeente Sluis, vernieuwt en maakt kwaliteitsslagen. Cadzand-Bad ontwikkelt zich tot een stijlvolle internationale badplaats met een natuurlijk karakter, waar de kernkwaliteiten rust, ruimte en vrijheid centraal staan. Daarnaast wordt het havengebied van Breskens vernieuwd. Het moet een hotspot worden met nog meer aantrekkingskracht op toeristen. Er komt een nieuw viscentrum, met onder meer een vismijn, visserijmuseum en visserijexperience.

Arbeidsmarkt
Dat Zeeuws-Vlaanderen een dynamische regio is waar veel gebeurt, blijkt wel. Maar in de regio lopen werkgevers tegen een probleem aan: het vinden van personeel. De vergrijzing van de bevolking is een feit en er stromen weinig jongeren in op de arbeidsmarkt. In de regio ontstaan initiatieven om te voorkomen dat er straks geen personeel meer te krijgen is. Dat begint al bij het onderwijs. Een voorbeeld is het Centrum voor Toptechniek (CTT). Jack Werkman is namens de drie Zeeuws- Vlaamse gemeenten lid van het bestuur: “Het CTT richt zich op het behoud en
versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de kwaliteitsversterking ervan in de regio. Concrete projecten die al tot stand zijn gekomen, zijn de vakmanschapsroutes en technologieroutes om jongeren hier op vernieuwende wijze op te kunnen leiden.” De toekomst van Zeeuws-Vlaanderen De drie wethouders zien de voordelen van samenwerking, van concurrentie is eigenlijk geen sprake. Ondanks de problemen op de arbeidsmarkt zijn de wethouders overtuigd van een mooie toekomst voor Zeeuws-Vlaanderen. Wel is er volop aandacht voor de personeelsproblematiek.

Jack Begijn: “Zeeuws-Vlaanderen heeft veel potentie. Die kansen moeten we gezamenlijk pakken, want alleen samen staan we sterk. Uitdagingen genoeg. Vooral de arbeidsmarkt en huisvesting van arbeidsmigranten vragen de volle aandacht. De grensoverschrijdende samenwerking moeten we verder ontwikkelen. We moeten niet alleen als regio samenwerken, maar vooral ook als Zeeland bestuurlijke daadkracht uitstralen.” Jack Werkman sluit zich daarbij aan: “Je kunt wel bedrijven binnen halen, maar als je geen mensen en huisvesting hebt, dan heb je nog niks. Gezamenlijk optrekken en kansen creëren. Zeeuws-Vlaanderen heeft zoveel te bieden: werkgelegenheid, rust, ruimte, natuur, kust. Dat moeten we met z’n allen uitdragen!”

Jean-Paul Hageman durft nog een stapje verder te gaan als het gaat om de arbeidsmarkt: “Ik vind de woningbouwafspraken een heel belangrijk dossier. Ontwikkelingen aan de Linkeroever
van Antwerpen, de North Sea Port en de Nieuwe Sluis trekken nieuwe bedrijven aan. Voor al die arbeidsplaatsen moeten we wel woonruimte hebben. Personeel is de cruciale factor in onze economische ontwikkelingen en ik wil graag dat hiervoor ruimte wordt geboden!”

Tekst: ODILE DE POOTER
Foto: RUDEN RIEMENS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *