Het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect krijgt steeds meer vorm

samenwerking

Door het organiseren van gerichte themabijeenkomsten, waarvan de eerste plaats vond op 17 maart
jl., over het gebruik van digitale communicatie in de tankbinnenvaart, en de start van enkele nieuwe
projecten, krijgt het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect steeds meer vorm.
Gedeputeerde Harry van der Maas gaf de aftrap voor de ontbijtsessie over het digitaliseren van de
communicatie tussen binnenvaart schippers en terminals in de tankvaart. Hierbij deelde Zeeland
Refinery de ervaringen die zij hebben opgedaan met andere bedrijven en geïnteresseerden. Deze
bijeenkomst is de eerste in een reeks van geplande themabijeenkomsten.

 
Uitbreiding netwerk van samenwerkende bedrijven en start van nieuwe projecten
Naast het organiseren van themabijeenkomsten, is een groeiend aantal Zeeuwse bedrijven samen
met onderwijs en overheid betrokken bij diverse nieuwe logistieke projecten. Eén van deze projecten
is het op 1 maart 2016 gestarte project Ketenregie Tankbinnenvaart Zeeland. Dit project heeft als doel
stap-voor-stap de Zeeuwse binnenvaartcorridor beter te plannen en de bestaande capaciteit van
onder andere sluizen, wacht- en ligplaatsen en terminal installaties beter te benutten, en daarmee de
efficiency van de binnenvaart te verhogen. Het unieke van dit project is dat alle ketenpartners
(verladers, schippers, havenbedrijf, waterwegbeheerders, onderwijs en betrokken overheden) hun
medewerking aan dit project hebben toegezegd.

 
Start met aanpakken actuele problemen
Allereerst worden een aantal actuele problemen die zich in de Zeeuwse binnenvaartcorridor voordoen
aangepakt. Bijvoorbeeld de toename van het aantal opvaarverboden verminderen, congestie bij
wacht- en ligplaatsen verbeteren/reguleren en verbetering van de betrouwbaarheid van de
laadplanning bij terminals. Eerste stap van dit project is het grondig in kaart brengen van de huidige
problematiek en dit vervolgens in een plan van aanpak te verwerken. Door met een aantal partners in
de logistieke keten informatie beter uit te wisselen en samen afspraken te maken is de verwachting
snel resultaat wordt geboekt.

 
Europese subsidieaanvraag
De looptijd van het totale project bedraagt vier jaar. Voor de uitvoering en realisatie is een Europese
subsidieaanvraag ingediend met ondersteuning van de Provincie Zeeland. Dow Benelux, Zeeland
Refinery, BLN-Schuttevaer, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Zeeland Seaports, HZ University of Applied
Sciences en NV Economische Impuls Zeeland hebben hun medewerking aan dit project toegezegd.
Zeeuwse verladers sluiten aan op landelijk netwerk voor bundelen lading
Binnen Zeeland zijn door een aantal verladers (partij die vervoerder opdracht geeft goederen te
transporteren) in de Kanaalzone Gent-Terneuzen enkele mooie successen geboekt door
ladingstromen te bundelen. Deze eerste successen worden momenteel uitgewerkt en via een filmpje
op 22 april aanstaande op het landelijk congres van de Topsector Logistiek in Amsterdam
gepresenteerd. Door het delen van informatie en data met verladers in andere regio’s ontstaat
bovendien een landelijk netwerk. Het belang voor Zeeland en de Zeeuwse havens is vanzelfsprekend
niet alleen het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken, maar op deze manier Zeeland als
een belangrijke logistieke hub op de kaart te zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.