Hoe rechtsgeldig is WhatsApp?

E-mail, Whatsapp en andere tekstberichten, we gebruiken het allemaal. Maar wat als zich een zakelijk conflict voordoet? Is een afspraak via mail of WhatsApp dan eigenlijk wel rechtsgeldig? Welke voor- en nadelen kleven eraan en waar doe je als ondernemer goed aan?

Het verzenden van bijvoorbeeld een e-mail, WhatsApp- of Facebookbericht is laagdrempelig en informeel, maar daardoor niet minder rechtsgeldig. Een overeenkomst die op deze manier is gesloten, is daarom ook gewoon rechtsgeldig. Voor een rechtsgeldige overeenkomst geldt namelijk in principe geen vormvereiste. Hierdoor kan een overeenkomst in iedere vorm worden aangegaan; mondeling, schriftelijk of stilzwijgend. Dit betekent dat wanneer je een aanbod via WhatsApp accepteert of een afspraak maakt via e-mail, je daar in principe aan vastzit. De andere partij kan afdwingen, desnoods via de rechter, dat je die gemaakte afspraak nakomt. Natuurlijk geldt dit niet voor overeenkomsten waaraan de wet wél een vormvereiste stelt. Zo moet de koop van een woning altijd plaatsvinden via een schriftelijke koopovereenkomst.

Nadelen van e-mail
De juridische nadelen van e-mail zijn bekend en inherent aan het communicatiemiddel. Zo is de aankomst van een e-mail niet te bewijzen. Het spreekt voor zich dat een aangetekende brief meer zekerheid biedt. Een ander nadeel is dat e-mails vervalsbaar zijn. Verder wordt een e-mail in het Nederlandse procesrecht niet als ‘akte’ gezien. Een (onderhandse) akte levert dwingend bewijs op tussen partijen. Daardoor kan een rechter daar niet meer van afwijken. Een e-mail levert géén dwingend bewijs op. Het feit dat een e-mail geen akte is, betekent ook dat met een e-mail bijvoorbeeld geen vorderingen kunnen worden overgedragen. Tot slot stelt de wetgever dat sommige juridische handelingen ‘schriftelijk’ moeten gebeuren. Denk daarbij aan de ingebrekestelling, de ontbindingsverklaring en de stuiting van verjaring.

E-mail gebruiken of niet?
Desalniettemin zijn de voordelen van e-mail en tekstberichten groot. Het is daarom onzinnig om die nooit te gebruiken. E-mail is buitengewoon handig en kan worden gebruikt om rechtsgeldige overeenkomsten te sluiten. Toch is het verstandig om per geval af te wegen welk middel je gebruikt. Over het algemeen kan worden gezegd dat e-mail (als het even kan mét ontvangstbevestiging) kan worden gebruikt voor: vastlegging van telefoongesprekken of als alternatief voor een telefoongesprek, overeenkomsten waar niet te veel vanaf hangt en die je sluit met een betrouwbare wederpartij en feitelijke afspraken zonder juridische lading. Gebruik géén e-mail voor zaken waarvan de wet stelt dat ze schriftelijk moeten (ingebrekestelling, ontbinding, verjaring stuiten), overeenkomsten waarbij je (financieel) belang groot is en bij onbetrouwbare partijen.

Tekst: Caroline Houmes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *