Huis van de Techniek een feit

Huis vd techniekSinds 1 januari 2016 kent Zeeland het ‘Huis van de Techniek’. Het Huis van de Techniek coördineert en faciliteert alle activiteiten in de provincie die er toe bijdragen dat jongeren kennis maken met wetenschap en techniek.
Meer dan 15.000 leerlingen uit het Zeeuwse onderwijs komen jaarlijks in aanraking met de technische sector met behulp van de faciliteiten van het Huis van de Techniek. Deze activiteiten dragen er toe bij dat er in Zeeland relatief veel jongeren kiezen voor technische profielen.

 

Doelstelling is uiteraard om jongeren goed te informeren over de mogelijkheden die een (studie-) keuze voor techniek hen biedt. Uit de praktijk blijkt nog altijd dat te veel jongeren (en hun ouders) nauwelijks weten hoe innovatief en uitdagend de wereld van techniek óók in Zeeland is. Voor bedrijven en voor de Zeeuwse economische ontwikkeling is het van groot belang dat er voldoende aanbod aan technisch personeel is. Op alle niveaus. Daarom faciliteert het Huis van de Techniek de scholen om met hun leerlingen middels bedrijfsbezoeken, gastlessen, projecten en de glossy Girls Future kennis te maken met deze voor velen nog altijd onbekende sector.
Het Huis van de Techniek is een gezamenlijk initiatief van Zeeuwse gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Deze drie partijen financieren ook gezamenlijk de unieke activiteiten die het Huis van de Techniek heeft ontwikkeld. Tot voor kort was het Huis van de Techniek bekend onder de naam Technocentrum Zeeland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.