Innovatie & Ondernemerschap

Het samengaan van delen levert meer op dan de som der delen. 1+1=3. Dat geldt zeker ook voor Dockwize, waarbinnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar enorm versterken.

Kennisinstellingen willen graag dat studenten ondernemerschapsvaardigheden bijleren en in de praktijk aan de slag kunnen met innovatie-ideeën. Bedrijven zijn op hun beurt op zoek naar kennis en onderzoeksvaardigheden voor vraagstukken in hun bedrijf of branche. “Dockwize brengt beide werelden samen”, legt Matthijs Lugtenburg, directeur van Dockwize, uit.

John Dane, voorzitter van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences hierover: “Binnen HZ stimuleren we ondernemendheid. We hebben er een doorlopende leerlijn voor ontwikkeld. Studenten starten onder meer hun eigen Student Company. HZ werkt daarin samen met Dockwize. Ook kunnen ze binnen HZ afstuderen in hun eigen bedrijf en daarna naadloos overstappen naar Dockwize voor verdere ontwikkeling. We hopen dat ze vervolgens een toegevoegde waarde vormen voor de economische structuurversterking in onze regio.”

“Ook Scalda gaat meer bedrijfsgericht werken en de eerste resultaten van een pilot voor een Engineering- en Innovation Departement bij UCR zijn positief. Als Dockwize zien we veel kansen om ook samen met hen te zorgen voor 1+1=3”, legt Matthijs enthousiast uit. Ook John is er erg over te spreken. “We moeten de kracht van ons volledige netwerk in Zeeland benutten. Des te beter kunnen we elkaar versterken. Met Dockwize brengen we een ecosysteem op gang waar kennis wordt gedeeld, ondernemerschap groeit en innovaties worden gestimuleerd. Mijn grote wens is dat we op deze manier iets kunnen betekenen in het turbulente speelveld van de toekomst, waarin innovaties op het gebied van onder meer digitalisering en robotisering of artificial intelligence een grote rol spelen. Dat we daarin een toegevoegde waarde zijn voor Zeeland en ver daarbuiten.”

Redactie: Kim de Booij
Fotografie: Martijn Fincke

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *