Innovatieve ondernemingen twee keer winstgevender

gazpackInnovatie lijkt een toverwoord. Op tal van manieren stimuleren Europese, landelijke en provinciale overheden ondernemers om te innoveren. Waarom zou je als ondernemer tijd en moeite steken in iets nieuws, terwijl datgene wat je doet prima werkt? Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor innovatie.

Brenno de Zwart, directeur van Hydrauvision in Schoondijke, ziet de noodzaak van innovatie, maar signaleert een zekere inflatie van het woord. “De huidige technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat continue verandering onderdeel is van het normale bedrijfsproces. Dat is in mijn ogen geen innovatie. Binnen ons bedrijf bieden we mensen tijd en ruimte om vrij te denken. Dat gebeurt zonder dat daar direct opbrengsten tegenover staan.” Hydrauvision is gespecialiseerd in hydrauliek en besturingstechniek. “We bieden onze klanten een unieke combinatie van een uitgebreide verhuurvloot, nieuwbouw en engineering en service. Met deze instrumenten zijn we in staat snel een oplossing te realiseren voor onze klanten.”

Oliegas
Ook bij Gazpack in Zierikzee is aandacht voor innovatie. Gazpack is opgericht als een R&D divisie binnen Airpack Nederland BV. Airpack maakt onder andere compressors, stikstofgeneratoren en droger packages en levert deze over de hele wereld. De producten en activiteiten die Airpack Nederland aan de olie en gas industrie levert, leidde tot de vraag waarom er op elke raffinaderij en platform nog steeds zoveel gas verbrand wordt. Immers, deze grote gasfakkels zorgen voor veel luchtverontreiniging en het afgefakkelde gas wordt niet ingezet als waardevolle energiebron. “Het gas dat verbrand wordt, is oliegas. Dit is zodanig vervuild dat het niet kan worden gebruikt als energiebron. Daarom wordt het afgefakkeld. En hoewel er wel systemen zijn om dit gas op te waarderen, startten wij een onderzoek naar de mogelijkheid om dit oliegas schoon te maken met een efficiënt en duurzaam systeem”, vertelt directeur Piet Warnar.

Testen met biogas
In samenwerking met diverse onderzoeksinstituten en universiteiten is een ontzwavelingsmethode ontwikkeld. De gepatenteerde formule en werkwijze zet verontreinigd gas met een hoog H2S gehalte om in een bruikbaar gas en restproducten die voor andere nuttige doeleinden gebruikt kunnen worden. Tijdens de 8 jaar ontwikkeling is het systeem op laboratoriumschaal uitvoerig getest en werd er gezocht naar een locatie voor een volledige opschalingstest. “Door de strenge maatregelen en de locaties bleek de olie en gas industrie minder geschikt voor een dergelijke test, We hebben toen gezocht naar een alternatief. Biogas bleek een goede vervanger te zijn om deze methode op grote schaal te testen. Inmiddels zijn er twee succesvolle proefinstallaties gebouwd in Nederland die biogas reinigen. Het systeem is nu klaar om ingezet te worden in de olie en gas industrie.”

Voortdurend innoveren
Warnar benadrukt dat Airpack jaarlijks een flink budget uittrekt voor innovatie. De eigen organisatie is hier volledig op ingericht. “Iedereen die hier start, moet geïnteresseerd zijn in vernieuwing. We zijn flexibel en spelen samen op kansen in. We hebben niet alle kennis zelf in huis. Daarom werken we bijvoorbeeld samen met de universiteit van Eindhoven. Wij weten alles van werktuigbouw, instrumentatie en besturingen, zij helpen ons met het onderdeel chemie.” Bij Hydrauvision werkt de R&D afdeling met enige afstand van de dagelijkse waan van de dag. De Zwart merkt op dat het steeds zoeken is naar een evenwicht tussen ‘daily business’ en verandering. “Richt je je teveel op de waan van de dag dan verlies je op termijn markt. Maar je hebt die dagelijkse business wel nodig om je R&D inspanningen te kunnen financieren. Dat is de uitdaging waar we dagelijks voor staan.”

Onorthodox
Terug naar Schoondijke. De Zwart benadrukt dat de inspanningen soms ook zitten in het op ‘onorthodoxe’ manier inzetten van bestaande technieken. “We kunnen inmiddels machines op afstand monitoren. Dat is niet nieuw, maar wel in ons vakgebied. Andere innovaties zijn bepaalde hydraulische componenten die hier in huis zijn ontwikkeld. Verder werken we met Ztechnologies uit IJmuiden aan de ontwikkeling van de Zbridge voor de offshore. Het is een bewegings-gecompenseerde loopbrug waarmee personeel en materieel veilig kan worden overgezet, zonder last te ondervinden van deining en golfslag. De exploitatiekosten van dit systeem zijn significant lager dan bijvoorbeeld een helikopter. Het maakt de toegang tot het platform of de windturbine bovendien minder weersafhankelijk. We benutten voor de Zbridge bestaande technieken, maar passen die beter en slimmer toe. Verder zetten we onze kennis van hydrauliek en besturingstechniek in voor de ontwikkeling van diepzee lieren voor de winning van mineralen op de zeebodem.” De Zwart benadrukt dat in de offshore, door de slechte marktomstandigheden, de prijzen onder druk staan. “De ‘total cost of ownership’ en de impact voor het milieu zijn aspecten die gaan mee tellen. Het is aan ons om in te schatten waar het heen gaat in de branche. Vervolgens is het de kunst om in te spelen op een vraag die er nu nog niet is. Daarop inzetten is spannend. Immers, je kunt het goed inschatten, maar ook de plank misslaan.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Ruden Riemens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *