Inspelen op wensen van bezoekers

inspelen op

Een dagje Contacta, op 3, 4, 5 november in de Zeelandhallen in Goes, sluit dit jaar meer dan ooit aan bij de persoonlijke wensen en interesses van de bezoeker. Voor Perry Kentin van het organiserende LMG is niet het bezoekersaantal de belangrijkste graadmeter voor succes, maar de beleving: “Wij willen er alles aan doen dat mensen op de Contacta een goed verblijf hebben.” 

Niet dat het aantal bezoekers aan de Contacta voor Kentin niet van belang is. “Ik verwacht dat we met onze nieuwe manier van mensen benaderen meer bezoekers zullen trekken en dat ook de gemiddelde verblijfsduur op de beurs toeneemt. Maar voor mij is de Contacta pas echt geslaagd als we naderhand van iedereen een voldoende krijgen. En dan liefst een 8, om echt blij te zijn.”

LMG heeft flink geïnvesteerd in de relatie met de Contacta-bezoeker, zegt Kentin. “We proberen elk jaar iets te vernieuwen of te verbeteren aan de beleving van de Contacta. Zo hebben we dit jaar 28.000 e-mailadressen verzameld van geïnteresseerden. Die krijgen allemaal een aanbod op maat: een e-ticket met het programma erbij, met speciale aandacht voor die onderwerpen waarvan ze zelf hebben aangegeven er belangstelling voor te hebben.”

Ook tijdens de beurs ontvangen bezoekers informatie. “Bijvoorbeeld over onderwerpen die op dat moment spelen. Als je de Contacta nog niet hebt bezocht, maar wel hebt aangegeven het van plan te zijn, herinneren wij je eraan dat het evenement is begonnen. Door in te spelen op de persoonlijke interesses van de bezoekers proberen we de betrokkenheid te vergroten en een bezoek aan de Contacta meer inhoud te geven.” Deze manier van bezoekers benaderen past bij het thema van dit jaar: de Kracht van Connecties. “Dat kun je op twee manieren interpreteren: connecties als fysieke verbindingen en connecties als in zaken doen via netwerken en social media.”

De fysieke verbindingen met Vlaanderen en West-Brabant zijn vanaf 2017 sterk verbeterd, door de aanleg van de Sluiskiltunnel, verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg en verbetering van de A4 bij Bergen op Zoom. “Hiermee is de regio een stuk groter geworden. Door een betere aansluiting op de Belgische havens wordt het voor grote ondernemingen veel interessanter zich daar te vestigen en dat biedt nieuwe kansen. Wij zijn dan ook blij dat Rijkswaterstaat en een aantal logistieke partners ook op de Contacta aanwezig zijn.”

Ook de kracht van netwerken komt op de Contacta aan bod. “Vaak zijn ondernemers vooral bezig met het vinden van nieuwe contacten, maar het is ook belangrijk goed gebruik te maken van de contacten die je al hebt. Dat betekent geïnteresseerd zijn in je klanten en je netwerk op de juiste manier inschakelen: dat levert vaak meer op dan de jacht op nieuwe contacten.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *