Investeren zorgt voor groei

foto12Gedeputeerde Kees van Beveren kan haast niet stoppen met het opsommen van alle investeringen: “Het begon allemaal met de Westerscheldetunnel, die in 2003 werd geopend. Kosten: € 750 miljoen. Dat leverde veel gemak en tijdswinst op en scheelt niet eens zoveel in de kosten. Als je de prijs indexeert, betaal je nu voor de tol net zoveel als indertijd voor de pont.”

Wegen en tunnels
“Na de tunnel volgde de verdubbeling van de toeleidende wegen en het aanleggen van de Sluiskiltunnel, die in mei 2015 wordt opgeleverd (€ 300 miljoen). Er wordt nu gewerkt aan de verbreding van de Sloeweg (N62) tussen de A58 en de Westerscheldetunnel (investering: € 58 miljoen). En de verbreding van de Tractaatweg richting Vlaanderen wordt nu aanbesteed. Dat is alleen nog maar de noord-zuid-as: oost-west is de N61 verdubbeld, dat is zomer 2015 gereed.”

Water en spoor
“Verder wordt er geïnvesteerd in een nieuwe sluis bij Terneuzen. Al wordt het grootste deel van die kosten (€ 930 miljoen) betaald door Vlaanderen en het Rijk. Maar die verbetering is ook voor onze binnenvaart heel belangrijk. Immers, meer dan de helft van wat wordt overgeslagen in de Zeeuwse havens, gaat verder over het water. Verder moet de ‘drempel’ bij Wielingen hoognodig afgegraven worden, zodat diepere zeeschepen onze havens getij-onafhankelijk kunnen bereiken. Die wijken nu vaak noodgedwongen uit naar Rotterdam. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt.”

“Ook is Zeeland Seaports bezig met verkennende studies voor het spoor. Uiteraard gaat het om enorme investeringen, maar voor de veiligheid is richting Antwerpen echt een nieuw traject nodig.”

Economische groei
In opdracht van de provincie Zeeland heeft DHV in 2000 onderzoek gedaan naar de economische expansie. Uit dit onderzoek bleek dat de economische groei door de verbeterde scheepvaart- en wegverbinding in het jaar 2020 maar liefst € 27 miljoen per jaar bedraagt. Een voorbeeld hiervan is de Sluiskiltunnel: de wachttijd bij de brug zorgde in 2010 voor een economische kostenpost van € 5 miljoen, want de burg staat gemiddeld 5 uur per dag open. Dit leidt tot extra kosten voor het wegverkeer en de scheepvaart en veroorzaakt daardoor economische schade.

Gigantische planning
Al die infrastructurele aanpassingen vergen overigens een enorme planning: het gewone verkeer moet immers gewoon door kunnen blijven rijden. Martin Dees, directeur van de KWS Infra-vestiging Sas van Gent, legt uit: “Het belangrijkste is goed plannen aan de voorkant van het project. Meestal betekent het dat je het werk opknipt in een aantal fases, zodat je het verkeer steeds van rijstrook kan laten wisselen en dus door kunt laten rijden als je aan een volgende fase werkt. Deze fases worden van te voren bedacht en besproken met alle belanghebbenden, zoals de opdrachtgever, in de regio gevestigde transportbedrijven en hulpdiensten. Zo maken we samen een optimale fasering. Op die manier hebben we onlangs een verdubbeling gerealiseerd van het aantal rijstroken bij de toeleidende wegen aan de noordzijde van de Westerscheldetunnel – zonder wegafsluitingen.”

Pro-actief investeren
Zeeland Seaports is blij dat er in Zeeland pro-actief wordt geïnvesteerd in de infrastructuur. Jean Ruinard, commercieel manager bij het havenbedrijf: “Het grootste voordeel van Vlissingen en Terneuzen ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen zijn onze congestievrije wegen. Zeker met de verdubbeling van de Tractaatweg wordt de investering gedaan vóór er daadwerkelijk problemen zijn. Zo anticipeer je op de verwachte groei en behoud je in dat opzicht je concurrentiekracht.”

Wensenlijstje
Zeeland Seaports heeft natuurlijk nauw contact met alle bedrijven in het Zeeuwse havengebied: als er knelpunten worden geconstateerd, volgt onderzoek naar de mogelijke oplossingen. Ruinard: “Op de ‘wensenlijst’ staat een verbetering van de spoorverbinding Zeeland-Antwerpen. Dat moet nu allemaal via Roosendaal of Kijfhoek (Dordrecht), puur omdat de ‘Sloeboog’ mist, een stuk spoor van zo’n 14 km bij Rilland. Dat is niet alleen logistiek onhandig, maar levert bij transport van gevaarlijke goederen ook nog extra veiligheidsrisico’s op.”

“Dan de spoorverbinding Axel – Zelzate, richting de haven van Gent. Daar ligt nu een spoorlijn waar nogal wat knelpunten in zitten. Zeker voor bedrijven als Outokumpu, die erg van die verbinding afhankelijk zijn. Goed dat dat nu op de agenda staat.”

Ruimte voor groei
Naast de goede verbindingen met het achterland, noemt Ruinard ook de ruimte een groot voordeel van de Zeeuwse havens: “Interessant om te zien is dat, ondanks dat sommige aanvoerroutes van bedrijven veranderen, de stromen toch via onze havens blijven gaan. Puur omdat we hier voldoende ruimte hebben voor de op- en overslag en voor de logistieke afhandeling.” Al ziet Jean Ruinard nog veel schepen onze havens voorbijvaren: “We moeten onszelf in die markt blijkbaar nog beter op de kaart zetten. We hebben de ruimte en het scheelt heel wat uren vaartijd. Pure winst, dus.”

Sluipverkeer
Tot slot vindt Jean Ruinard het belangrijk te noemen dat al die infrastructurele investeringen niet alleen tijdwinst en dus geld opleveren, maar ook omwonenden ontlasten: “Het scheelt ontzettend in het sluipverkeer. Je bespaart niet alleen een hoop verkeers- en geluidsoverlast, maar ook stank van uitlaatgassen. Zo houd je de omgeving ook groen en leefbaar. Dat is minstens zo belangrijk.”

Tekst: Marjolijn Bergmann – Van Leeuwen
Fotografie: Mark Neelemans

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.