Kennisdeling: Geen vangnet meer?

Mogelijk moet u als werkgever vanaf 1 januari 2014 voor uw “vangnetter” de Ziektewet- en WGA-uitkering gaan betalen…

Met ingang van 1 januari 2014 worden de Ziektewet- en WGA-lasten doorberekend aan de laatste werkgever door middel van een premiedifferentiatie. Dit betekent dat hoe meer werknemers de Ziektewet instromen en  uiteindelijk ook in aanmerking komen voor een WGA-uitkering, hoe hoger de Ziektewet- en WGA premies zijn die u als werkgever moet gaan betalen. Voor het vaststellen van de premies wordt gekeken naar de Ziektewet en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn uitbetaald aan ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan.

Voor de vaststelling van premies onderscheiden we drie categorieën werkgevers: Grote werkgevers (loonsom vanaf ongeveer € 3.000.000) de gedifferentieerde premies worden geheel bepaald door de uitkeringen die aan de eigen ex-werknemers zijn toegekend. Middelgrote werkgevers (loonsom tussen ongeveer € 300.000 en ongeveer € 3.000.000) de gedifferentieerde premie wordt deels per sector vastgesteld en deels afhankelijk van de uitkeringen die aan de eigen ex-werknemers zijn toegekend. Welk deel per sector wordt bepaald en welk deel afhankelijk is van de uitkeringen van de eigen ex-werknemers, hangt af van de omvang van de loonsom: hoe dichter bij de bovengrens, hoe zwaarder de uitkeringen van de eigen ex-werknemers meetellen. Kleine werkgevers (loonsom vanaf ongeveer € 300.000) wordt de premie per sector bepaald.

Het wordt dus nog belangrijker om de medewerkers welke ziek uit dienst treden juist te registreren en te blijven “volgen” en wanneer er sprake is van een tijdelijke arbeidkracht te werken aan re-integratie.

William Jobse | Joosse Personeelsdiensten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *