Kennisdeling: Middeling

Heeft u een jaarlijks sterk wisselend inkomen? In dat geval betaalt u mogelijk meer belasting dan bij een gelijkmatige verdeling van het inkomen. De fiscale middelingsregeling kan hier een uitkomst bieden.

De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen uit werk en woning in box 1 tegemoet te komen. Vooral als u in bepaalde jaren geen of weinig belasting en premie hoefde te betalen, kan het toerekenen van inkomen uit andere jaren aan de jaren met weinig of geen inkomen voordelig zijn. Dit komt omdat het tarief met uw inkomen stijgt.

De regeling kan zinvol zijn als uw inkomen (sterk) wisselt door bijvoorbeeld een ontslag-, winst- of bonusuitkering, sabbatical of bij afkoop van alimentatie. Het kan tevens een voordeel opleveren wanneer u ondernemer bent en (sterk) wisselende resultaten heeft behaald, uw oudedagsreserve vrijvalt of een stakingswinst wordt uitgekeerd.

Op grond van de regeling kan over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren een herberekening plaatsvinden. Het inkomen wordt dan gelijkmatig over deze drie jaren toegerekend. Als de herrekende belasting en premie lager zijn dan de belasting en premie die in werkelijkheid zijn geheven, is– onder bepaalde voorwaarden – een teruggaaf mogelijk.

De driejaarsperiode waarover kan worden gemiddeld, kan vrij worden gekozen met als beperking dat een bepaald jaar slechts één maal in een middelingstijdvak kan worden opgenomen. Het middelingsverzoek kan pas gedaan worden nadat de betreffende aanslagen definitief zijn vastgesteld en dient binnen drie jaar hierna plaats te vinden.

Christian Driessen | Wouters Belastingadvies BV

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.