Kentering in Zeeuwse economie

Economic Board Zeeland

In Zeeland is de werkloosheid het laagst van Nederland, de economie draait goed en het consumentenvertrouwen is hoog. Wat zijn de kansen en uitdagingen voor de toekomst? Zeeland Business sprak erover met Eric de Ruijsscher, voorzitter van de Economic Board Zeeland.

In de Economic Board Zeeland zijn het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid vertegenwoordigd. Hun missie? De krachten bundelen, netwerken met elkaar verbinden en samen werken aan de structuurversterking en leefbaarheid van Zeeland. Voorzitter Eric de Ruijsscher constateert dat de economie er nu goed voorstaat, maar er wel een kentering aan lijkt te komen. “Acute problemen komen voort uit de stikstofproblematiek. Dat heeft vooral zijn weerslag op de bouwsector en de landbouw. Verder blijft de Brexit een punt van zorg. Ook hierdoor wordt de landbouwsector getroffen, net als de visserij en onze havens.”

Personeelstekort aanpakken
Een ander speerpunt is het groeiende personeelstekort. “Daarmee is het aanvalsteam arbeidsmarkt van start. Als je je realiseert dat er dagelijks 45.000 mensen vanuit Zeeland elders in ons land gaan werken, terwijl er maar 22.000 hierheen komen, dan is daar nog winst te halen. Zeeuwen enthousiasmeren voor banen in Zeeland! Verder zit er nog arbeidspotentieel onder langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot komen we niet onder arbeidsmigranten uit. Dan komt het vestigingsklimaat en het imago van Zeeland om de hoek kijken: hoe interesseren we hen om zich hier te vestigen?”

Kansen genoeg!
Of Eric vol vertrouwen naar de toekomst van de Zeeuwse economie kijkt? “Zeker weten! Als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie lopen we als Zeeland voorop. Ook de grensoverschrijdende samenwerking biedt veel kansen; kijk maar naar de samenwerking in de havens. En ik vind onze diversiteit een kracht. Die veelzijdigheid maakt onze economie stabiel en spreidt de risico’s. We zijn sterk in veel sectoren. Daar mogen we trots op zijn!”

Redactie: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Jan de Carpentier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *