Koester je medewerkers

Zeeuws Planbureau heeft berekend dat er een tekort van 6.000 arbeidskrachten in de periode van 2018-2022 te verwachten is. De vergrijzing is de belangrijkste oorzaak. In diverse sectoren proberen werkgevers het verloop van medewerkers tegen te gaan.

Employer branding
Evelien de Visser, HR-manager bij Yara in Sluiskil, herkent de vervangingsvraag. “Van hoog verloop naar andere werkgevers is gelukkig geen sprake,” vertelt ze. “Het is een utopie om te denken dat alle medewerkers voor altijd bij jou blijven werken. Je hebt een grote uitdaging als er teveel ongepland vertrekken.” Evelien legt uit dat voor het binden van je personeel het ontwikkelen van een goede bedrijfscultuur belangrijk is en dat die niet vanzelf komt: “We werken al jaren aan onze ‘employer branding’. We willen zichtbaar zijn en dat de omgeving ons ziet als een goede werkgever. Dat doen we bijvoorbeeld met ‘One Yara’. We zijn van origine een Scandinavisch bedrijf, maar waar je ter wereld ook werkt, we willen dat iedereen zich onderdeel voelt van het bedrijf. We respecteren samen onze gedragscode en dragen onze kernwaarden uit. We zoeken mensen die zich daar prettig bij voelen en bij Yara passen.”

Duurzame inzetbaarheid
De zorgsector heeft dubbel last van de vergrijzing. Nieuw personeel moet het oude vervangen en de zorgvraag stijgt. Monica Roose, directeur van Viazorg uit Goes, vertelt over de regionale actieplannen om het verloop te beperken. “Zeeuwse zorgorganisaties werken nauw samen met scholen om meer jongeren en zij-instromers opgeleid te krijgen. Dat heeft dit schooljaar geleid tot meer deelnemers en leerlingen. Ook zetten we in op duurzaamheid: gezond, gemotiveerd en goed opgeleid personeel. Werkgevers bieden zo hun medewerkers een fijne werkomgeving.”

Hoeveel kost verloop?
21% van het bruto jaarsalaris bij goed betaalde functies
16 % van een bruto jaarsalaris bij laagbetaalde functies
Een medewerker die €2900,- per maand verdient, kost bij uitdiensttreding € 7300,- (vakantiegeld, eventuele ontslagkosten en werving & selectie voor vervanger niet meegerekend).
(Bron: Center for American Progress nov.2012)

Tekst: Odile de Pooter
Foto: Marijana Pajovic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.