Krachten bundelen voor de arbeidsmarkt

De Zeeuwse Connectie

“Er is een enorm tekort aan werknemers in allerlei sectoren en dat tekort is zo megagroot, dat bedrijven er nu al last van hebben in hun groei. Dat is niet goed voor de bedrijven én niet goed voor Zeeland. Het probleem is nijpend!” Jim Goedhart van De Zeeuwse Connectie is er duidelijk over, het gaat niet goed met de arbeidsmarkt. Er moet nóg meer gebeuren! Astrid Persons van Regio West-Brabant is het met hem eens.

“Je kunt dit probleem op drie manieren oplossen”, aldus Jim. “De eerste is het gericht opleiden van mensen die nu geen werk hebben. De tweede is om medewerkers van buitenaf naar Zeeland te halen. En de derde is zorgen dat je medewerkers niet nodig hebt. Denk daarbij aan automatisering en robotisering.”

Zeeland op de kaart
Jim richt zich met De Zeeuwse Connectie met name op de tweede oplossing. “In ons netwerk zitten inmiddels 11.000 Zeeuwen van binnen en buiten de regio. De Zeeuwse Connectie informeert, enthousiasmeert en verbindt hen. We houden ze aangehaakt bij elkaar in onze regio. Enerzijds zodat ze elkaar kunnen helpen en versterken. En anderzijds zodat wanneer ze ooit een ruimer huis zoeken, of een betere plek om te leven en hun kinderen op te voeden, ze aan Zeeland denken. En dan niet alleen aan rust, strand en ruimte. Dat weten ze al. Wat veel belangrijker is: er gebeurt hier ontzettend veel moois en er zijn heel gave banen in Zeeland! Vanuit de Zeeuwse Connectie zijn we daarom met de Zeeuwse Pioniersprijs en de Zeeuwse Vacaturebank gestart, zodat dat nog duidelijker wordt.”

Samenwerking
Maar Jim is wèl realistisch: “Wat wij doen is niet genoeg. De kracht zit ‘m in het collectief, samenwerking. Gelukkig gebeurt er al veel en is de provincie erg actief, bijvoorbeeld met het Aanvalsteam Arbeidsmarkt, een samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen. Nog veel meer werkgevers zouden dit op hun agenda moeten zetten. Velen zijn echter zo druk met het runnen van hun bedrijf, dat ze te weinig tijd hebben om naar de langere termijn te kijken. Maar dat zou wel moeten, want het is nodig! Voor iedere werkgever die meer wil weten over wat hij kan doen, of mensen met aanvullende ideeën, wil ik dan ook de oproep doen: neem contact op met mij of het aanvalsteam. Alleen samen kunnen we dit probleem het hoofd bieden.”

West Brabant
En zoals Jim zich daar met De Zeeuwse Connectie in Zeeland sterk voor maakt, doet Astrid Persons, secretaris Regionaal Werkbedrijf West-Brabant dat in ook haar regio. “We herkennen het beeld van Zeeland”, zegt ze. “Wij hebben een actieplan opgesteld met drie pijlers: 1. Het laten aansluiten van opleidingen op het bedrijfsleven, 2. Het binden en boeien van arbeidskrachten (behoud van talent) en 3. Het naar werk begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat Jim zegt klopt, alléén lukt dit je niet. In West-Brabant hebben we daarom een stevige structuur opgezet tussen overheden, regionaal werkbedrijf, onderwijs en bedrijfsleven. Alleen door samenwerking maak je je regio sterker.”

Redactie: Kim de Booij
Fotografie: Ruden Riemens & Monique Elst

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *