Kwart Zeeuwse ondernemers somber over economie

Zeeuwse ondernemers beoordelen het economisch klimaat nog altijd als negatief. Aan het eind van dit tweede kwartaal  is de verwachting minder omzet te hebben gerealiseerd dan het voorgaande kwartaal. De voornaamste reden hiervoor is omdat de consument de hand op de knip houdt. Vanuit hun buitenlandse activiteiten valt er wel meer omzet te realiseren. Uit de regionale conjunctuurenquête (COEN) van de Kamer van Koophandel blijkt dat door deze onzekere marktomstandigheden een kwart van de bedrijven verwacht banen te moeten schrappen.

In de provincie Zeeland verdwijnen momenteel relatief veel banen. Bijna een kwart van de Zeeuwse ondernemers verwacht in het tweede kwartaal een krimp van het personeelsbestand. Slechts 10% van de bedrijven heeft extra personeel nodig. Landelijk gezien is deze trend iets minder negatief. De verwachting is dat de werkloosheid in Zeeland net als in de rest van Nederland in 2012 verder oploopt. Tot nu toe ligt deze nog wel onder het landelijke gemiddelde.

Winstgevendheid onder druk
De winstgevendheid staat bij veel bedrijven sterk onder druk. Dit komt niet alleen door een terugval in de vraag maar ook de sterke stijging van de kosten. Eén op de drie bedrijven heeft in het eerste kwartaal de winst verder zien verslechteren. Dit komt niet alleen door de moeilijke marktomstandigheden, maar ook door de sterke stijging van kosten  zoals energie en grondstoffen. De stroef draaiende economie leidt ook tot achterblijvende investeringen. De Zeeuwse industrie heeft zich tot nu toe redelijk staande weten te gehouden, mede vanwege de positieve exportontwikkeling. Inmiddels is echter ook de Zeeuwse industrie redelijk negatief over het economisch klimaat.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *