Leren en werken. Omscholen? Hoe dan?

Het Leerwerkloket Zeeland helpt bij vragen op het gebied van leren en werken. Voor vragen over het kiezen van een (nieuwe) opleiding, leren naast een baan, omscholing, solliciteren en financiële zaken kun je bij het loket terecht. Ine Dellebeke is één van de Zeeuwse leerwerkadviseurs. “Wij adviseren altijd met als uitgangspunt de regionale arbeidsmarkt.”

Met deze opmerking maakt Ine duidelijk dat haar adviezen en die van haar twee collega’s altijd gericht zijn op werk. Functies en/of scholing waar geen vraag naar is, worden om die reden buiten beschouwing gelaten. “De kanssectoren in Zeeland zijn met name zorg, techniek, logistiek en bouw.”

Advies en informatie
Voor alle leerwerkvragen – of je nu werkzoekende met of zonder uitkering, werknemer, scholier of student bent – kun je aankloppen bij het Leerwerkloket. “Als je op zoek bent naar een leerwerkbaan of wilt overstappen naar een andere functie, dan geven we graag advies en informatie. En we denken natuurlijk met je mee. Soms bieden we een capaciteiten- en competentietest
aan. We kunnen dan op basis daarvan gaan kijken naar de mogelijkheden.” Ine benadrukt dat zij nooit op de stoel van de kandidaat gaan zitten. “We laten zien wat er mogelijk is en geven soms heel concreet aan welke stappen iemand moet zetten, maar we gaan het niet voor hem of haar dóen.”

Leerwerktrajecten
Het Leerwerkloket Zeeland is een gezamenlijk initiatief van de Zeeuwse gemeenten, UWV, SBB en onderwijs. Daardoor zijn de lijnen met deze instanties kort. “Maar”, benadrukt Ine, “dat betekent niet dat er ongelimiteerd geld beschikbaar is voor scholing. We kijken vaak heel specifiek welke opleidingstrajecten er lopen. Soms kunnen kandidaten daarop inhaken. Ook UWV maakt soms scholing of proefplaatsingen mogelijk. Verder hebben we natuurlijk nadrukkelijk de steun van het bedrijfsleven nodig. Het komt regelmatig voor dat mensen bereid zijn zich om te scholen via een leerwerktraject, maar geen leerwerkplek kunnen vinden. Gelukkig zien we in de zorg een kentering op dit gebied en krijgen zij-instromers daar inmiddels kansen. Andere sectoren, zoals de
techniek, moeten die omslag nog maken. Graag, want er zijn genoeg mensen die wel willen maar (nog) niet kunnen.”

Tekst: Caroline Houmes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.