Maak bezwaar tegen uw betaalverzuimboete

MaDSC_7742ak bezwaar tegen uw betaalverzuimboete
Heeft u tijdelijke betalingsproblemen en bent u even niet in staat om tijdig uw omzetbelasting en loonheffingen te betalen? Dan kan de Belastingdienst u een betaalverzuimboete opleggen. Deze betaalverzuimboete kan komen te vervallen als u kort telefonisch uitstel van betaling wordt verleend.

Betaalverzuimboete
Als u uw omzetbelasting of loonheffingen te laat, niet of maar voor een deel betaalt, legt de Belastingdienst u een betaalverzuimboete op van 3% van het te laat, niet of te weinig betaalde bedrag met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

Kort telefonisch uitstel en betaalverzuimboete
Onder voorwaarden is het mogelijk om voor belastingschulden kort telefonisch uitstel van betaling te vragen voor een periode van maximaal vier maanden. Voldoet u aan de voorwaarden, dan is het altijd raadzaam om dit kort telefonisch uitstel te vragen, omdat in dat geval de betaalverzuimboete kan komen te vervallen.

Let op! De Belastingdienst zal over het algemeen niet op eigen initiatief de betaalverzuimboete laten vervallen. Maak daarom tijdig bezwaar tegen de betaalverzuimboete en verwijs daarbij naar het verleende kort telefonisch uitstel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *