Maatschappelijk ondernemen; meer dan winst

Op mvoloont.com vinden MKB´ers tips, informatie en achtergronden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De website is het uithangbord van een programma dat is gericht op het motiveren en inspireren van ondernemers tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat inspireren gebeurt voornamelijk door de koplopers aan het woord te laten.

Pascal Elegeert is beleidsmedewerker bij COS Zeeland, en vertelt wat MVO precies inhoudt. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent in je bedrijfsvoering rekening houden met People, Planet en Profit. Aandacht voor de eigen medewerkers, maar ook met de mensen in je omgeving en de partijen waar je zaken mee doet. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de impact die je bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu. De winst mag niet voor alles gaan. De drie factoren moeten met elkaar in evenwicht blijven. Ondernemers die hun bedrijfsvoering afstemmen op samenleving en milieu, zijn de komende jaren de duidelijke koplopers in hun sector.

Door deze elementen op harmonieuze wijze met elkaar te combineren ontstaan duurzame bedrijven die zich bewust zijn van hun eigen positie en hun omgeving.” Die benadering levert op lange termijn winst op voor het bedrijf en de maatschappij. “Meedoen aan MVO vraagt om een omslag in denken. Om de betrokkenheid van het personeel op het thema MVO te vergroten is de Duurzaam Doe Je Zelf-show ontwikkeld die door het COS kan worden gegeven.

Prijs
Naast het organiseren van inspiratie- en netwerkbijeenkomsten om MVO over het voetlicht te brengen wordt ook de gemeentelijke MVO-prijs door het COS geïnitieerd. Vorig jaar ging bouwbedrijf H4A er in de gemeente Terneuzen met de prijs vandoor. Zij scoorden als beste op de drie bovengenoemde aandachtsgebieden. “Een knappe prestatie om in lastige tijden én in een moeilijke branche toch verder te kijken dan je eigen directe belang.”

H4A directeur Eric de Ruijsscher geeft commentaar op de inzet voor MVO. “Wij staan voor een duurzame bedrijfsvoering met respect voor mens en milieu, waarbij waardecreatie voor onze opdrachtgevers hand in hand gaat. Het winnen van de MVO-prijs is een waardering voor ons bedrijf en zeker ook onze bedrijfstak. Het gebeurt niet vaak dat een ‘bouwbedrijf’ zo een prijs wint omdat we als sector vaak als verspillend en niet innovatief bekend staan. Het is ook een stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg en op sommige punten zaken verder uit te bouwen. Verminderen van energieverbruik bij onze bedrijven (met name bij de Asfaltcentrale) speelt daarin een rol. Daarnaast vinden we het belangrijk om een ambassadeursrol te vervullen binnen ons vakgebied en in onze regio.”

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *