Meer Met Minder- premieregeling krijgt vervolg in Zeeland

Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben opnieuw geld vrij gemaakt om daarmee de Meer Met Minder-premieregeling een jaar te verlengen. De actie Meer Met Minder (MMM), voor het energiezuiniger maken van huizen in Zeeland, krijgt zo tot eind 2012 een vervolg.

Gedeputeerde van Provincie Zeeland, Ben de Reu, de directeur van Stichting Meer Met Minder en de wethouders van de Zeeuwse gemeenten ondertekenen woensdag 7 maart 2012 de vervolgsamenwerkingsovereenkomst. De ondertekening vindt plaats tijdens een symposium over passief fris bouwen in ‘De Golfslag’ in Domburg.

Zeeuwse Meer Met Minder regeling in 2012
De MMM-premie is bedoeld voor het energiezuiniger maken van bestaande particuliere woningen in Zeeland.  Gezamenlijk trokken de Provincie en de gemeenten in 2010 al twee miljoen euro uit voor de MMM-regeling. Dat geld is nu bijna op. Om de regeling voort te zetten, maakt Provincie Zeeland €500.000,- vrij. De gemeenten verdubbelen het bedrag.

Voorwaarden
De voorwaarden voor reservering en uitkering van premies en de te ontvangen bedragen blijven gelijk. De premie kan oplopen tot maximaal € 1400,-, afhankelijk van de getroffen maatregelen. Tot nu toe zijn ongeveer duizend woningen in Zeeland verbeterd en daarmee is de doelstelling gehaald. Zeeland droeg hiermee ook bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Omgerekend zijn honderdzestig voetbalvelden aan bos gered. Bovendien is de regeling een stimulans voor de Zeeuwse bouwsector geweest.

Meer met Minder-activiteiten
Regelmatig organiseren gemeenten energiemarkten waar meer informatie te krijgen is over energiebesparing en de MMM-premieregeling.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *