Modelovereenkomst, geen vrijbrief

contract

Tekst: Caroline Houmes

Freelancers, zzp’ers, en hun opdrachtgevers doen er goed aan om samen rond de tafel te gaan zitten. Binnenkort is de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) niet meer geldig en is het noodzakelijk om onderling af te stemmen op basis van welke afspraken er zal worden samengewerkt. “Het is prettig dat we de tijd hebben tot 1 mei 2017 om alles goed te implementeren”, aldus Mascha Boom, vestigingsmanager bij Zeeuwse Zorgmensen, een organisatie die samenwerkt met 200 tot 250 zzp’ers.Op 1 mei van dit jaar treedt de nieuwe Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) in werking. Deze wet maakt een einde aan de bekende VAR-beschikking en moet een einde maken aan ‘schijnzelfstandigheid’. Dit beoogt de Belastingdienst te bereiken door ook de opdrachtgever aansprakelijk te maken voor de naleving van de regelgeving. Wordt geconstateerd dat de regelgeving niet juist wordt toegepast, dan kan de Belastingdienst de ten onrechte niet afgedragen loonheffing en sociale premies alsnog op de opdrachtgever verhalen. Door de opdrachtgever mede-aansprakelijk te maken, wordt het voor de Belastingdienst makkelijker de wet te handhaven. De gedachte is dat een opdrachtgever kritischer zal kijken met wie hij een opdracht aangaat en op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

Controleerbaar en toetsbaar

Net als bij de VAR, regelt de Wet DBA dat de opdrachtgever en de freelancer/zzp’er vooraf zekerheid krijgen dat de opdracht die zij samen willen aangaan geen dienstbetrekking is voor de loonheffingen en sociale premies. De Schipper Groep, met vestigingen door heel Zuidwest-Nederland, houdt ondernemers en zzp’ers actief op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Het kantoor heeft bovendien hulpmiddelen ontwikkeld om risico’s rondom de nieuwe wetgeving in kaart te brengen. “De VAR-verklaring gaf de opdrachtgever een bepaalde zekerheid van geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid”, vertelt Jan Rutjes, belastingadviseur bij Schipper. “Althans zo leek het. Het gemak waarmee de VAR-verklaring tot voor kort kon worden aangevraagd, is juist de reden waarom deze verklaring tekort schiet. “We kennen de verhalen allemaal. In tijden dat het slecht gaat, nemen bedrijven afscheid van werknemers die ze vervolgens terug inhuren als zzp’er. Deze constructie betekende in de praktijk dat opdrachtgevers stukken minder risico’s liepen. Maar door de toename van het aantal zzp’ers gingen bij de overheid de ogen open. Zijn dit allemaal zelfstandigen of is sprake van ‘schijnzelfstandigheid’? Het nieuwe systeem, de Wet DBA, is beter controleerbaar en beter toetsbaar. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de opdrachtgever.”

Modelovereenkomsten

De zekerheid over het niet hoeven inhouden van loonheffing en sociale premies krijgt de opdrachtgever door te werken met goedgekeurde overeenkomsten van opdracht. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van diverse modelovereenkomsten die de Belastingdienst publiceert. Ook is het mogelijk een eigen overeenkomst vooraf ter goedkeuring aan de Belastingdienst voor te leggen. Van belang is wel dat de opdrachtgever en de zzp’er ook daadwerkelijk samenwerken conform de afspraken. Dit zal in de praktijk de grootste valkuil zijn. Het alleen ondertekenen van de overeenkomst is nadrukkelijk dus geen vrijbrief. “Je moet de werkelijke situatie goed bekijken”, aldus Liesbeth Mijnsbergen, juriste arbeidsrecht bij Schipper Groep. “Huur je daadwerkelijk een echte zzp’er in? Papier is geduldig, dat weten we allemaal, daarom is het hier toch echt de praktijk die telt.” Als uit de praktijksituatie toch een dienstverband blijkt, lopen opdrachtgevers het risico op een naheffing met een boete. Ook moeten zij mogelijk een transitievergoeding betalen. Maak dit de situatie onwerkbaar? “Allerminst”, aldus Rutjes. “Steek de koppen bij elkaar en maak de juiste afspraken. Je kunt op de site van de Belastingdienst terecht voor modelcontracten. Natuurlijk kun je ook zelf een contract opstellen en dit aan de Belastingdienst voor leggen.”

Rond de tafel


Mascha Boom loopt als vestigingsmanager bij Zeeuwse Zorgmensen tegen tal van vragen aan. Dit Zeeuwse bedrijf, met vestigingen in Middelburg en Terneuzen, faciliteert particuliere (thuis-)zorg in Zeeland en beheert daarnaast flexpools voor zorgorganisaties. Zzp’ers kunnen een beroep doen op Zeeuwse Zorgmensen voor acquisitie, facturatie, administratie en advies. “We werken met 200 tot 250 zzp’ers. We hebben besloten de VAR-verklaring te gebruiken tot 1 mei 2016, daarna gaan we over op de modelovereenkomsten volgens de Wet DBA. Wat ik vooral merk, is dat er ontzettend veel onrust is. Want ook aan de modelovereenkomsten kleven nog tal van haken en ogen. Zo conflicteert de Wet DBA met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Waar de Wet DBA de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de zzp’er legt, legt de WKKGZ die bij de opdrachtgever.” Zeeuwse Zorgmensen zet nu in op eigen modelovereenkomsten die ter beoordeling bij de Belastingdienst liggen. Daarna gaat het bedrijf met alle inleners rond de tafel om afspraken te maken.

Onduidelijkheden


Hoewel er door de nieuwe wet tal van onzekerheden op haar afkomen, is Boom het eens met de reden van de invoering van de nieuwe wet; het terugdringen van schijnzelfstandigheid. “Het is alleen jammer dat de invoering van de nieuwe wet zo moeilijk wordt gemaakt. We hebben nu besloten pas op de plaats te houden en vervolgens goede, duidelijke keuzes te maken. Hoe de wet uiteindelijk in de praktijk zal uitwerken, daar durf ik nog niets over te zeggen. Ik zie alleen nu heel veel werk op ons afkomen en dat zal voor andere inleners en zzp’ers niet anders zijn.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *