Nieuwe en vertrouwde gezichten in Zeeuwse Havens

RRF_zb_haveneditie_kodekrakerTEKST: CAROLINE HOUMES & FOTOGRAFIE: MARIJANA PAJOVIC

De ontwikkeling van Bulk Terminal Zeeland BV in Vlissingen, de uitbreiding van Vopak Terminal Vlissingen, de komst van de nieuwe kunstmestfabriek Plantacote en het bijbehorende op- en overslagbedrijf Vlaeynatie op de Axelse Vlakte bij Westdorpe en de plannen, eveneens van Vlaeynatie voor een nieuwe terminal voor de op- en overslag van witte suiker maken duidelijk dat Zeeland Seaports volop in beweging is. Ook binnen Zeeland doen zich verschuivingen voor: Scheepswerf Reimerswaal verhuist vanuit Hansweert naar Vlissingen-Oost en is daar vanaf 2017 actief.De vele industriële en logistieke bedrijven in het Zeeuwse havengebied zorgen ervoor dat de havens van Zeeland Seaports in Vlissingen en Terneuzen op basis van overslag de derde zeehaven van Nederland zijn, na die van Rotterdam en Amsterdam. De Zeeuwse havens hebben gespecialiseerde terminals voor droge bulk, natte bulk, RoRo, containers en stukgoed. Voor wat betreft stukgoed is Zeeland de belangrijkste haven in Europa voor houtproducten en offshore wind industrie en één van de belangrijkste havens voor food. Zeeland zelf is een multimodaal knooppunt met een diepe, open verbinding met de Noordzee en uitstekende achterlandverbindingen via weg, (binnen)water en spoor.

Bulk Terminal Zeeland
Een nieuwkomer in de Zeeuwse havens is Bulk Terminal Zeeland BV (BTZ). Dit bedrijf startte op 1 januari van dit jaar en tekende in juli de overeenkomst voor de pacht van een terrein aan de Quarleshaven voor de opslag en verwerking van bulkgoederen. De terminal van 3,5 hectare is een schot in de roos. Directeur Ko de Kraker is bijzonder enthousiast over dit eerste jaar. En terecht, de terminal heeft in een paar maanden tijd tal van klanten weten te trekken. “We doen bijvoorbeeld veel in de opslag van veevoeders. Er is veel vraag naar opslagmogelijkheden met GMP+ certificering. Wij kunnen dit bieden. Klanten die eerst voor Antwerpen of Duitsland kozen, kiezen nu voor ons. Maar we hebben nu bijvoorbeeld ook koolzaad liggen dat richting Gent gaat en aardappelzetmeel voor veevoeders.” De kracht van BTZ is de bescheiden omvang, waardoor het bedrijf flexibel en snel kan reageren op vragen van de klant. Dit spreekt aan. De 6.000 m2 loodsruimte is inmiddels volledig gevuld. “We huren nu al 15.000 m2 loods erbij en we zijn op zoek naar nog meer opslagruimte. Natuurlijk werken we ook zelf aan uitbreiding; we zijn druk bezig met de bouw van 5.000 of 6.000 m2 extra. Hopelijk realiseren we dat half volgend jaar.”

Uitbreiding Vopak
Bij Vopak Terminal Vlissingen is dit jaar de opslagcapaciteit uitgebreid met 36,800 kubieke meter voor drukopslag. Deze uitbreiding is gerealiseerd vanwege een groei in de markt van propaan, butaan (LPG) en andere vloeibaar gemaakte chemische gassen. LPG wordt veelal gebruikt als brandstof (auto’s en verwarming) en als basis grondstof voor de chemische industrie, terwijl de chemische gassen onder andere worden gebruikt voor producten in de rubberindustrie (banden) en kunststoffen (vezels, verpakkingen). “Vlissingen heeft een goede positie voor gasopslag en de capaciteitsuitbreiding van onze terminal bevestigt onze commitment aan Vlissingen en de gasmarkt,” stelt Ian ter Haar, managing director van de terminal. De zes nieuwe tanks zijn gebouwd in Spanje, ze zijn cilindrisch van vorm, liggen drie aan drie in een betonnen bak en zijn volgens de meest moderne techniek onder een zandbed begraven. De officiële term voor dit soort opslagtanks is ‘mounded bullets’. De bullets zijn vanuit Spanje over zee naar Vlissingen getransporteerd. Geen geringe klus, want de drie grootste bullets zijn 97 meter lang, hebben een doorsnee van ruim 10 meter en wegen 1.100 ton per stuk. Naast de nieuwe tanks zijn er nieuwe leidingen naar de steiger en naar de laadplaatsen voor wagons gelegd. Daarnaast is de terminal uitgerust met een nieuw automatiseringssysteem voor zowel de oude als nieuwe tanks.

Kunstmest
Begin dit jaar werd de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van de nieuwe terminal van het Antwerpse bedrijf Vlaeynatie op de Autrichehaven bij Westdorpe. “De werkzaamheden verlopen zo voorspoedig dat hier nog dit jaar het eerste schip verwacht wordt”, aldus Francesco Faes, Commercial Manager bij Zeeland Seaports. Vlaeynatie beschikt dan over een magazijn met een oppervlakte van 32.000 m2. Vlaeynatie zal in de eerste plaats werkzaamheden gaan uitvoeren in de vorm van inpak, op- en overslag voor SQM en dochterbedrijf/kunstmestfabriek Plantacote. Plantacote zal zelf op de Axelse Vlakte zowel premium als standaard gecontroleerde vrijkomende meststoffen gaan produceren (de zogenoemde controlled release fertilizers). Daarnaast  worden meststoffen van SQM vanuit andere productielocaties aangevoerd naar de terminal van Vlaeynatie. Met de komst van Vlaeynatie en Plantacote wordt de positie van de Zeeuwse havens in de wereldwijde kunstmesthandel verder versterkt. “Recent heeft Vlaeynatie aangegeven haar activiteiten in Zeeland uit te breiden met de op- en overslag van witte suiker. De nieuwe Zeeland Sugar Terminal wordt eveneens gevestigd op de Axelse Vlakte en krijgt een opslagcapaciteit van 320.000 ton. De terminal zal deels operationeel zijn voor de suikercampagne van 2017.”

Scheepswerf Reimerswaal
Scheepswerf Reimerswaal heeft circa 45 mensen in dienst. Afhankelijk van de projecten loopt dit aantal op met contractors. De scheepswerf onderhoudt een grote variëteit aan zeegaande schepen zoals vissersschepen, baggerschepen en coasters. “Er is sprake van gepland en ongepland onderhoud. We beschikken over drijvende droogdokken, maar doen ook drijvende reparaties aan de kade, havenreparaties en verlengingen van schepen”, legt Koen van Bezu, manager Marketing/Sales uit. “De reden om naar Vlissingen te verhuizen, is hoofdzakelijk de diepgang. Nu is die maximaal circa 5,25 meter. Dat is voor het soort schepen dat we bedienen aan de krappe kant. In Vlissingen hebben we straks met laag laagwater nog steeds 9,5 meter water voor de deur. Dat biedt veel meer mogelijkheden. We kunnen dan ook de grotere schepen van bestaande klanten accommoderen en natuurlijk komen hiermee ook nieuwe klanten in beeld. Groei is echter niet een doel op zich. Wij zijn een relatief kleinschalige scheepswerf met korte lijnen en persoonlijk contact; onze klanten waarderen dat en zo blijven we dus ook werken.” Als alles volgens planning verloopt is Scheepswerf Reimerswaal vanaf 2017 in Vlissingen actief. “We nemen natuurlijk materieel en dokken mee, de locatie in Hansweert staat vanaf eind dit jaar te koop.”

Beweging
In Terneuzen is op korte termijn het Indonesische Musim Mas actief. Dit bedrijf opent dicht bij Dow Benelux een fabriek en maakt schuimvormers waarvan één van de basisgrondstoffen ethyleenoxide is. Dit is een licht ontvlambare stof die via een pijplijn kan worden aangeleverd. Dit is niet alleen een opsteker voor Dow maar zeker ook voor Zeeland. Het betekent immers een verdere verankering van Dow in de provincie. Een andere opsteker, maar van een heel andere orde is de komst van de marinierskazerne naar de buitenhaven in Vlissingen. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1800 mariniers en 200 man ondersteunend personeel en een kleine 80 hectare (160 voetbalvelden) groot zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.