Nieuwe privacywetgeving: zó ga je om met persoonsgegevens

Wat is je e-mailadres? Waar woon je? Wat is je rekeningnummer? Allemaal persoonlijke gegevens die we op veel plekken achterlaten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt hoe bedrijven en organisaties met deze gegevens om moeten gaan. De nieuwe privacywet gaat in per 25 mei 2018.

Bewustwording
Brigitte Hendrikse, eigenaar van In-Practiz uit Zierikzee, geeft aan dat het belangrijk is dat bedrijven en organisaties zich er bewust van zijn wat de AVG inhoudt en wat het betekent voor de bedrijfsvoering. “Maar laten we zaken vooral in perspectief zien, de AVG vraagt vooral bescherming van de rechten van degene waar de persoonsgegevens betrekking op hebben. Implementatie is een hele klus, maar geen hogere wiskunde. Daarnaast is er speciale aandacht nodig als het gaat om gegevens die echt privé zijn, zoals bijvoorbeeld medische dossiers en/of financiële gegevens,” vertelt Brigitte. “Om te voldoen aan de wetgeving moet een aantal zaken op orde zijn. Zo moet je de betrokkene inzicht kunnen geven over wat jij met zijn of haar persoonsgegevens doet en kan het zijn dat je een register moet bijhouden van alle verwerkingen van persoonsgegevens”.

Een kans voor bedrijven
“Eigenlijk gaat het om de manier waarop bedrijven en organisaties persoonsgegevens verwerken en wat ze er mee doen,’ legt directeur Tineke van Heijst van VHIC uit Goes uit. Een inventarisatie van de bedrijfsprocessen is nodig om te kunnen bepalen welke verwerkingen er plaats vinden. Vervolgens moet inzichtelijk worden gemaakt waarom persoonsgegevens worden vastgelegd. “Het kan een hele opgave zijn, zeker voor grotere bedrijven. Maar ik zie het ook als een mooie kans voor bedrijven om zich te profileren: ‘Wij gaan veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om!”

Meer informatie:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Tekst: Odile de Pooter
Foto: Jan de Carpentier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *