Nieuwe regels voor ondernemers

Wat verandert er dit jaar?

Nieuw jaar, nieuwe regels. Zoals gebruikelijk zijn ook aan het begin van dit jaar een paar nieuwe wetten van kracht geworden waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Hieronder zie je de belangrijkste.

 

Wanneer jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar gebruikt, bent je verplicht energie te besparen. Sinds 1 januari 2019 is daar een informatieplicht bijgekomen. Dat betekent dat je uiterlijk 1 juli 2019 moet melden met welke maatregelen je het energiegebruik gaat terugdringen.

Bedrijven in de horeca, recreatie, sport, cultuur, bouw en agro-business rekenen in veel gevallen met het lage btw-tarief. Op 1 januari is dit tarief verhoogd van 6 naar 9%. Dat heeft gevolgen voor je prijzen, administratie en btw-aangifte.

Het belastingstelsel wordt de komende jaren eenvoudiger. Per 1 januari 2019 zijn de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting (inkomsten uit werk en woning) een beetje naar elkaar toegebracht. In 2021 volgt de laatste stap en zijn er nog maar twee tarieven in box 1.

De brutobedragen van het minimumloon en minimumjeugdloon stijgen. Voor volwassenen komt het minimumloon bij een volledig dienstverband op 1.615,80 euro bruto per maand.

Als je buitenlandse werknemers met een speciale deskundigheid in dienst hebt, kun je gebruikmaken van de 30%-regeling. Die houdt in dat je 30 procent van het loon belastingvrij mag verstrekken. De looptijd van deze regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, zowel voor nieuwe als bestaande gevallen. Er komt alleen een overgangsregeling in gevallen waarbij de looptijd in 2019 of 2020 door de verkorting zou eindigen.

Als ondernemer kun je aansprakelijk zijn wanneer iemand overlijdt of ernstig letsel oploopt bij een bedrijfsongeval. Het slachtoffer of de naasten kunnen sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op 12.500 tot 20.000 euro als immateriële schadevergoeding.

Werknemers hebben sinds 1 januari recht op een week betaald geboorteverlof als hun partner is bevallen. Het verlof kan meteen na de bevalling worden opgenomen of verspreid over de eerste vier weken. In 2020 wordt het geboorteverlof verder uitgebreid. Dan mogen werknemers in het eerste halfjaar vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgen ze van het UWV een uitkering van 70 procent van hun loon. Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben vanaf 2019 zes weken recht op pleegzorg- en adoptieverlof. Tijdens het verlof heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het dagloon.

Redactie: Liesbet Mallekoote

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *