Nieuwe verbindingen op Zeeuws Innovatie Evenement

Het Zeeuwse Innovatie Evenement 2011 vindt dit jaar voor de 8e keer plaats en is geheel vernieuwd. De nadruk ligt op de belangrijke Zeeuwse sectoren: Zorg, Toerisme, Logistiek en Biobased. Voor iedere sector is een specifiek middagprogramma opgesteld waarin trends en innovaties aan bod komen. Ook krijgt iedere ondernemer de gelegenheid om deel te nemen aan interactieve sessies om in contact te treden met ondernemers binnen en buiten de sector. Tot slot wordt op de derde middag de uitkomst gedeeld en de winnaar van de Emergo 2011, de Zeeuwse Innovatieprijs, bekend gemaakt.

Dinsdag 18 oktober Nieuwe verbindingen in Zorg en Toerisme

Op locatie bij het Medisch Centrum Goes worden ondernemers om 13:30 uur welkom geheten door Syntens Innovatiecentrum. Vervolgens een presentatie door Tjeerd van Rees Vellinga over Hyperbare Zuurstoftherapie. Daarna wordt in twee groepen de Syntens workshop Nieuwe Verbindingen gedaan. Ondernemers worden uitgedaagd om op een nieuwe manier te kijken en vervolgens kansen te zien om zelf en met anderen aan de slag te gaan.

Woensdag 19 oktober Nieuwe verbindingen in Logistiek en Biobased Industries

Op locatie bij Heros Sluiskil worden de ondernemers allereerst rondgeleid. Daarna volgt een welkom door Syntens Innovatiecentrum en een presentatie over de Kanaalzone door Peter Geertse van Zeeland Seaports. Daarna volgen simultaan twee presentaties over trends en ontwikkelingen in de Logistiek enerzijds en Biobased Industries anderzijds. Vervolgens komen de ondernemers weer samen voor een interactieve sessie waar vanuit deze trends verbindingen gelegd worden tussen ondernemers.

Donderdag 20 oktober Uitreiking Emergo, de Zeeuwse Innovatieprijs

Een programma op het provinciehuis voor genodigden met een samenvatting van trends in de sectoren Zorg/Toerisme en Logistiek/Biobased Industries. Vervolgens worden de Emergo kandidaten voorgesteld en zal gedeputeerde Ben de Reu  de winnaar bekend maken van de Emergo 2011.

Meer informatie

Meer weten ga naar www.syntens.nl/zie voor het programma. Ondernemers kunnen zich daar meteen aanmelden. Het Zeeuws Innovatie Evenement is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van de provincie Zeeland. Voor vragen bel met Syntens op 088 – 4440552 of breda@syntens.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.