Nieuwe wetgeving in de bouw

Begin volgend jaar treedt de eerste fase van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) in werking. Het doel daarvan is de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de opdrachtgevers te versterken. Dit gebeurt door het vergroten van de aansprakelijkheid van de aannemer. Voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn opgemerkt, blijft hij tien jaar aansprakelijk.

René Linders, commercieel manager van Vinçotte Nederland legt uit: “Veel huiseigenaren lopen na de oplevering van het pand tegen gebreken aan. Zaken die
ze tijdens het inspectierondje bij de oplevering niet opmerken. Of die ze niet kunnen zien, zoals constructiefouten of problemen met de lucht- en waterdichtheid. In de huidige situatie ligt de bewijslast bij de klant, die moet aantonen dat de aannemer in gebreke is gebleven. Als de nieuwe wet in werking treedt, ligt de aansprakelijkheid tien jaar bij de aannemer.”

Faalkosten beperken
De WKb heeft dus behoorlijk wat consequenties voor de bouwwereld. Linders: “Het lijkt nu een extra kostenpost te worden voor bouwbedrijven, want die zullen zich
hiervoor gaan verzekeren. Toch denk ik dat het in de praktijk wel meevalt. Het doel van de wet is namelijk ook om de kwaliteit te verbeteren. In de nieuwe
situatie gaat gedurende het hele traject een onafhankelijke Technische Inspectie Service (TIS) meekijken. Door vanaf de ontwerpfase kritisch elementen als
constructie, brandveiligheid en installaties te beoordelen, voorkom je een hoop ‘faalkosten’.”

Bouwkwaliteit verbeteren
Linders verwacht nog een andere kostenbesparing: “Gemeenten hebben nu vaak niet de capaciteit om alle inspecties grondig uit te voeren. Door deze nieuwe
wet verbetert de bouwkwaliteit. Gemeenten zullen dus minder tijd kwijt zijn met inspecteren en minder leges in rekening hoeven te brengen. Maar het
belangrijkste is dat door deze onafhankelijke toetsing er meer zekerheid komt voor de opdrachtgever als het gaat om verborgen gebreken.”

Inspectiemethode
De nieuwe wet wordt stapsgewijs ingevoerd: eerst bij woningen, flats en kleine kantoorpanden, daarna volgt de utiliteitsbouw en tot slot worden ook complexe bouwwerken geïnspecteerd. De onafhankelijke TIS, die de kwaliteitstoets in de bouw gaat uitvoeren, werkt volgens een bepaalde inspectiemethode. Ook
Vinçotte gaat deze inspecties uitvoeren. Linders: “Een Technische Inspectie Service is een onafhankelijk en deskundig bureau dat risicogestuurde inspecties uitvoert van zowel het ontwerp als de uitvoering. Een TIS inspecteert tenminste de constructieve veiligheid van een bouwwerk, eventueel aangevuld met andere aspecten uit het Bouwbesluit. We analyseren de risico’s en verzamelen relevante gegevens om de bouwtechnische kwaliteit te beoordelen en kunnen zo de Bouwbesluittoets uitvoeren. Het gaat dus om een onafhankelijke kwaliteitscheck tijdens het hele bouwproces. Daarvan volgt een schriftelijke rapportage die door alle betrokken partijen kan worden ingezien. Die rapportage heeft de aannemer nodig om een verzekering tegen verborgen gebreken te kunnen afsluiten.”

Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Marijana Pajovic

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *