Ondernemend Vlissingen: Bedrijvigheid verandert

De Vlissingse Bedrijven Club (VBC) behartigt de belangen van de circa 350 bedrijven, gevestigd op de verschillende bedrijventerreinen: Baskensburg, Edisongebied, Ritthem-Souburg, Vrijburg en de sector ‘vrije beroepen’. Martin van der Louw is al 10 jaar actief bij de VBC als bestuursvoorzitter en Jéan van Oorschot 8 jaar als secretaris. Beiden zijn Vlissingse ondernemers.

De VBC neemt deel in bestuurlijk en ambtelijk overleg met de gemeente en is betrokken bij voor ondernemers, relevante projecten. Daarnaast vinden er ook regelmatig overlegmomenten plaats met de Kamer van Koophandel, MKB Nederland, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en andere bedrijvenclubs.

Een succesvol project dat de VBC heeft uitgevoerd met gemeente Vlissingen, Politie, Brandweer en MKB Nederland, is het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)’. Jéan: “We hebben samen de veiligheid op de bedrijventerreinen in kaart gebracht en een plan van aanpak gemaakt met verbeterpunten. Sommige van deze punten stonden al langer op de ‘to do list’ van de gemeente en zijn dankzij het project met voorrang uitgevoerd, zoals het opknappen van de Industrieweg. Door het project zijn de lijnen tussen ondernemers, Politie en Brandweer een stuk korter geworden en is de veiligheid op de bedrijventerreinen vergroot. De hercertificering van het KVO staat voor september in de planning.”

Veranderingen

Martin heeft Vlissingen de afgelopen 15 jaar zien veranderen: “De boten naar Breskens en Engeland varen niet meer en Vlissingen ligt nu echt aan het einde van de snelweg. De bedrijvigheid is hierdoor veranderd.” Met het opknappen van de binnenstad en de creëren van de kenniswerf in Vlissingen worden nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd. Zoals DOK41, een plek speciaal voor innovatieve starters. “Zo’n broedplaats is erg aantrekkelijk voor startende ondernemers, hier krijgen ze goede begeleiding en de kans de samenwerking te zoeken met andere bedrijven die er gevestigd zijn.”

Voor de toekomst ziet hij kansen voor Vlissingen: “De ligging aan zee en strand is uniek. Daarnaast is er nog bijna een derde van de stad – het Scheldeterrein – beschikbaar. Wij zijn vóór de aanleg van de zeezeilhaven en pleiten ervoor het Scheldeterrein niet vol te bouwen met woningen en zien een geweldige kans in het benutten van de locatie voor verblijfstoerisme.” Jéan: “Voor de 125 leden van de VBC organiseren we jaarlijks twee ledenvergaderingen, diverse drukbezochte netwerkbijeenkomsten en de ‘bezoek-je-buren-dag’. Ook voor starters is het waardevol aan te sluiten bij een bedrijvenclub, o.a. om andere ondernemers te leren kennen.

Wij nodigen Vlissingse ondernemers graag vrijblijvend uit om op één van onze bijeenkomsten aan te schuiven.” Ook organiseert de VBC, samen met de Middelburgse Bedrijven Club, het ‘Walcherenplein’ op de Contacta. Organisaties krijgen hier de kans om zich te profileren op dè business-to-businessbeurs van Zeeland. Waarom ondernemen in Vlissingen? Martin van der Louw: “Het is een unieke stad door het maritieme karakter en er heerst een goede no-nonsense-mentaliteit!”

één reactie

  1. nuchtere inwoner

    Waarom voelt van der Louw zichzlf zo geroepen om te fungeren als “tussenpersoon” tussen de gemeente en de ondernemers in Vlissingen? Kunnen ondernemers niet zelf voor “hun belangen” opkomen door simpel te bellen, mailen, schrijven naar de gemeente, of gewoon langs gaan op het stadskantoor?? Ik vind eerder dat van der Louw zichzelf de rol van SPUIT11 aanneemt door o.a. simpel te herhalen wat de media schreef over bijvoorbeeld de “kenniswerf” en de “scheldeterreinen”.

    Hier wordt je toch geen lid van, hier ga je toch geen contributie voor betalen? Het enige wat je dan te horen krijgt als ondernemer is een opsomming en samenvatting van nieuwsberichten omtrand de bedrijventerreinen in Vlissingen. Dat kan ik ook nog wel zelf opzoeken op pzc.nl

    Zal wel weer om dat hippe “netwerken” gaan zeker…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.