Onderwijs maar dan anders

3. Column GetijdeOnderwijs is geen massaal gebeuren maar een individueel proces. Direct, vanaf je geboorte, kom je in een leerproces terecht. In de meeste gevallen een individuele leergang begeleid door de ouders.

Wennen aan groepsprocessen wordt in de peuterspeelzaal spelenderwijs aangeleerd. De leerkracht stuurt in het basisonderwijs onze kinderen in hun individuele groeiproces. Door een goede klassenadministratie, persoonlijke betrokkenheid van de leerkracht en ouders zie je individuele leerontwikkeling en persoonlijke groei.

Wat mij de afgelopen jaren vooral bezig hield is: Waarom stoppen we daarmee op de middelbare school? Waarom moet het onderwijs ineens vervormd worden in uniformiteit en is de persoonlijke ontwikkeling van de leerling onderhevig aan de organisatie? Waarom is er bij veel docenten de stelling: ‘ze willen toch niet leren’?

Inmiddels weet ik dat dit niet hoeft te zijn. De puber en jong volwassenen vinden leren wel leuk en willen graag vooruit komen. Net zo goed als toen zij als kleutertje wilden leren lopen. Het gaat om het aanbod en het doorvoeren van de aangeleerde vaardigheden op de basisschool. Met een klein groepje hebben we de schouders eronder gezet en zo is “EZRA” ontstaan.

Ezra betekent hulp in het Hebreeuws. Binnen dit model zien docenten, leiding, en medewerkers zichzelf als een onderdeel binnen het leerproces. Hetgeen resulteert in een persoonlijk leerplan in modulevorm en niet in leerjaren. Het leerplan is gevormd volgens de PDCA-cyclus. Hierdoor kun je temporiseren en ben je niveau onafhankelijk, kortom jouw eigen leerproces is ontstaan.

Het EZRA-model staat voor: Efficiënt, Zorgzaam, Realistisch en Attractief met als motto: “mijn leren, mijn school.”

Kees van de Wouw

Is directeur van het Getijde College en Stedelijk College Goes

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.