Opleidingsland verandert drastisch

De zware economische tegenwind laat ook zijn sporen na in ‘opleidingsland’. Bedrijven kijken steeds kritischer naar de opleidingen voor hun werknemers en ook voor starters op de arbeidsmarkt, de BBL-leerlingen, is het vinden van een leerwerkplaats steeds moeilijker.

Peter Kramer van DINS Safety Training en NHI Opleidingen in Terneuzen signaleert enkele duidelijke veranderingen. “Wat betreft de veiligheidsgerelateerde opleidingen zoals bedrijfshulpverlening, VCA en heftruckcertificaten, signaleer ik dat deze opleidingen nog steeds in de belangstelling staan. Echter, voor het verlengen van bepaalde certificaten wachten werkgevers nu vaak echt tot het allerlaatste moment. Voor ons betekent dit een zeer versnipperde instroom van kandidaten. Verder is het opvallend dat er gevraagd wordt naar kortere opleidingstijden. Werkgevers willen hun werknemers nu zoveel mogelijk op de eigen werkvloer hebben. Wellicht omdat het personeelsbestand inmiddels danig is ingekrompen. Om die reden wordt ook steeds vaker gevraagd of het mogelijk is om opleidingen te verzorgen buiten werktijd, bijvoorbeeld in het weekend of in de avonduren. Deze druk vanuit de werkgevers straalt ook af op de werknemers. Zij voelen meer dan ooit de noodzaak om goed te presteren.”

Pas op de plaats
Jolanda Fieret, van HR Zeeland in Terneuzen en actief binnen de Bouwopleiding Zeeland/Vakmasters, constateert dat binnen de Zeeuwse bouwsector beknibbeld wordt op opleidingen voor personeel. Dit heeft meerdere redenen. Natuurlijk speelt de crisis in de bouw hierbij een rol. Maar ook vanuit de O&O fondsen is minder geld beschikbaar.” Fieret onderschrijft hetgeen Kramer signaleert. “Ik merk dat de meeste technische sectoren een pas op de plaats maken qua opleiden. De arbeidsmarkt is momenteel erg gunstig. Werkgevers vinden eenvoudig de juiste medewerker met de benodigde  papieren. Scholing is dus niet direct noodzakelijk. Ook vanuit gemeentes en UWV zijn momenteel weinig tot geen zij-instroomtrajecten. Logisch, er zitten genoeg mensen met diploma’s thuis. Je ziet dat uitsluitend het hoognodige wordt gedaan zoals herhalingstrainingen VCA en BHV en vakgerichte trainingen.”

BBL leerlingen
Ook voor BBL leerlingen in de bouw was het afgelopen jaar erg lastig om praktijkplaatsen het vinden. “Door deze ontwikkelingen is het ook lastig om leerlingen te werven voor de bouwsector, het negatieve imago wordt door de crisis en faillissementen van bedrijven alleen maar versterkt. Ouders raden hun kinderen af om deze richtingen te kiezen. Dat is een onwenselijke ontwikkeling”, meent Fieret. Ook Ellen Sinke van HR Consultancy in Heinkenszand komt regelmatig bij Zeeuwse ondernemers over de vloer. Het HR adviesbureau is gespecialiseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie door middel van training, coaching, assessments, loopbaan- en HR advies. “Ik vind het geen goede zaak dat jonge mensen met frisse en nieuwe kennis niet de kans krijgen om werkervaring op te doen. Als organisatie kun je veel baat hebben van deze nieuwe kennis en dit kan ook weer tot nieuwe ideeën voor je organisatie leiden. Die jonge mensen gaan we heel hard nodig hebben, dus bedrijven investeer in deze mensen, het zijn je ambassadeurs van de toekomst.”

Weinig oog voor persoonlijke ontwikkeling
Fieret ziet verder op het gebied van loopbaanontwikkeling een echte daling. Kramer onderschrijft dit. “Binnen NHI Opleidingen zien we dat deze trainingen worden uitgesteld. Alleen korte trainingen zoals bijvoorbeeld Outlook of Excel zijn op dit vlak nog in trek. Overigens zijn het niet alleen bedrijven die het laten afweten. Ook bij particulieren neemt de animo voor opleidingen en trainingen af. Logisch, ook zij kijken de kat uit de boom. De enige opleiding die volop in de belangstelling blijft staan is het Praktijk Diploma Boekhouden.” Sinke hierover: “Ik merk ook duidelijk dat er minder geïnvesteerd wordt in opleidingen voor personeel. Ik ben zelf ondernemer dus ik begrijp dat bedrijven kosten willen reduceren als het minder gaat. Personeelskosten zijn vaak de grootste kostenpost en daar gaat dientengevolge dan als eerste het mes in. Echter, met het oog op de toekomst, met verdergaande flexibilisering en vergrijzing, adviseer ik om juist te kijken hoe je mensen breder inzetbaar kunt maken. Dat betekent in veel gevallen dus ook een opleiding of cursus volgen. Daar moeten bedrijven ruim op tijd mee beginnen. En dus niet als het zover is. De ervaring leert dat veel mkb-ondernemingen hiermee pas beginnen als ze de ‘pijn’ zelf voelen. Daarmee lopen ze dus achter de feiten aan.”

Toekomstgericht
Fieret adviseert bedrijven altijd te blijven investeren in de ontwikkeling en het opleiden van medewerkers. “Maar ik begrijp heel goed dat het momenteel vaak overleven is voor bedrijven. Dan staat dit eenvoudigweg niet op de eerste plaats.” Sinke vraagt ondernemers iets verder te kijken. “De vraag naar training op het gebied van communicatievaardigheden blijft. Daar hebben wij ook nog steeds vraag naar. Ook trainingen zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken blijven wel doorlopen. De vraag naar leiderschapstrainingen is afgenomen, maar juist in deze tijden is goed leiderschap onontbeerlijk. Zeilen met mooi weer is niet zo lastig, maar met een fikse tegenwind of storm, is echte stuurmanskunst nodig.”

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.