Overslag Zeeuwse havens groeit met 9%

Een tussentijds overzicht met betrekking tot de eerste negen maanden van 2011 toont bij Zeeland Seaports aan dat de overslag in de Zeeuwse havens zich dit jaar positief ontwikkelt. Per 30 september noteert de overslag een groei met ruim 9% ten opzichte van vorig jaar.

Zoals onderstaande tabel (overslag p/1000kg) laat zien, vindt groei in vrijwel alle goederensoorten plaats.

 

Goederensoort

Totaal

Verschil

2010

2011

%

Landbouwproducten

3.926

4.361

11%

Andere voedingsproducten

181

332

83%

Vaste brandstoffen

3.061

3.343

9%

Aardolie en aardolieproducten

6.471

7.476

16%

Ertsen, metaalafval e.d.

789

873

11%

Metalen en halffabricaten

1.031

1.236

20%

Ruwe mineralen e.d. + bouwmaterialen

1.342

1.320

-2%

Meststoffen

2.458

2.909

18%

Chemische producten

3.234

2.961

-8%

Overige goederen

2.124

2.112

-1%

Totaal

24.617

26.923

9%

 

Zeeland Seaports verwacht aan het einde van het jaar een hogere overslag te realiseren dan in 2010, maar blijft voorzichtig met het geven van definitieve prognoses. Wel kan worden geconstateerd dat de groeiende tonnages een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstelling van 50 miljoen ton overslag in 2020. De komende jaren zal de containerisatie, zeker bij aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), een steeds grotere rol gaan spelen in de groei van de zeeoverslag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.