Pensioen in eigen beheer eindelijk een oplossing?

Lenny Blaakman - Baker Tilly BerkOp 1 juli jongstleden heeft staatssecretaris Wiebes een brief gestuurd naar de tweede kamer inzake mogelijke oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De dga met een pensioen in eigen beheer wordt nu al jaren belaagd met nieuwe wetgeving en beperkende standpunten van het centraal aanspreekpunt pensioenen van de belastingdienst (CAP). De ontwikkelingen op dit gebied hebben er voor gezorgd dat de in het verleden opgebouwde pensioenverplichting voor de dga als een last wordt ervaren.

Veel dga’s hebben hun pensioenopbouw stopgezet, nieuwe pensioentoezeggingen zien wij om deze reden ook bijna niet meer.

De brief die is opgesteld zoekt naar nieuwe oplossingsmogelijkheden. De voorgestelde opties van een oudedagsbestemmingsreserve (OBR) of het genoemde oudedagssparen kunnen hiervoor zorgen. De OBR gaat uit van de situatie dat er een kapitaal wordt opgebouwd waarvoor op de ingangsdatum een lijfrente wordt aangekocht. Bij het oudedagssparen wordt meer aangesloten bij de huidige situatie er is reeds voor ingangsdatum sprake van een verplichting waar niets anders mee gedaan kan worden, een soort spaarpotje.

Met name de ontwikkelingen dat er niet langer sprake zal zijn van hoge jaarlijkse dotaties en meer  mogelijkheden om een dividenduitkering te verrichten zijn positief.
Nu maar afwachten wanneer men overgaat tot invoering en wat er over blijft van de oorspronkelijke plannen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *