Plastic Hero, bekend bij bedrijven?

De inzameling van bedrijfsafval is een vrije markt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van afval van huishoudens, die doen al langer aan gescheiden afvalinzameling. Voor bedrijven komt dat nu ook in beeld. Erna Verstraaten van Afval service Zeeland legt uit.

“Afvalinzamelaars gaan beter inspelen op gescheiden afvalinzameling. Wanneer bijvoorbeeld plastic gerecycled wordt, hoeft er minder afval de verbrandingsovens in, komt er minder CO2 uitstoot en dat is beter voor het milieu. Veel bedrijven ondernemen milieubewust en maatschappelijk verantwoord, zij willen een komende generatie niet opzadelen met de gevolgen van overtollig afval. Maar soms is de praktijk weerbarstiger dan het ideaalplaatje. Als een aannemer het bijvoorbeeld heel druk heeft, is hij wellicht geneigd om het volle karretje in de loods in één keer te legen in een container. Dat sorteren kost immers een hoop tijd.” Het recyclen van plastic is een heel proces. Verpakkingen worden tot balen geperst en gaan in een grote bulk naar sorteerstations. Daar worden ze losgescheurd voor het verwijderen van eventuele vervuiling. De verschillende stromen plastic worden weer geperst, waarna de eindverwerking per type plastic kan plaatsvinden. Het recyclebedrijf maakt deze stromen plastic weer schoon, vermaalt ze en perst ze tot korrels.

Erna Verstraaten: “In 2008 zijn wij al met de inzameling van petflessen bij bedrijven gestart. Onder andere op de Contacta hebben we geprobeerd bedrijven hiervoor enthousiast te maken. Een aantal scholen en sportscholen waren bereid om mee te gaan doen, maar het aanbod van petflessen was niet voldoende om het rendabel te maken. We hebben kort geleden een mailing gestuurd aan onze klanten om te peilen of het animo voor plastic inzameling nu groter is en leggen bezoeken af om onze werkwijze uit te leggen”.

De oranje ‘Plastic Hero’ vertelt aan het grote publiek dat plastic afval een nieuw leven kan krijgen. De toepassingen zijn talrijk: fleece truien, kunststof voor de omkasting van mobieltjes, auto dashboarden, tennisballen en slaapzakken. Erna: “Het plastic bedrijfsafval vergelijkbaar met het huishoudelijk afval. Ga maar na: in bedrijfskantines worden plastic bekertjes gebruikt, flessen, zakken en bakjes. Net als thuis zul je verbaasd zijn over het volume van dat afval! We hechten ook erg aan service en advies. We attenderen ondernemers bijvoorbeeld op het belang van het goed inrichten van hun afvalstromen. Bedrijven moeten onder andere kunnen aantonen dat ze gevaarlijk afval op een geoorloofde manier afvoeren. Wanneer een milieuambtenaar komt inspecteren en je kunt niet aantonen hoe je dat hebt geregeld kan dat leiden tot een milieubekeuring. Die is vele malen hoger dan de kosten van het afvoeren!”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *