Politie Zeeland: Minder winkeldiefstallen en inbraken

Het aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven in Zeeland nam in 2012 licht af, ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het aantal winkeldiefstallen in de provincie vertoont een dalende lijn. Wat wel een negatieve ontwikkeling is: het toenemend aantal gewapende overvallen op ondernemers in Zeeland. In totaal gebeurde dat 25 keer, zo blijkt uit het Landelijke Overvallen en Ramkraken Systeem (LARS). Met name restaurants, snackbars en supermarkten kregen er in 2012 volop mee te maken.

Bron: Politie Zeeland – december 2012

Zeeuwse ondernemers hadden afgelopen jaar circa 1.300 keer te maken met criminaliteit. Daarmee is sprake van een dalende trend. In 2011 werd in totaal nog 1.374 maal aangifte gedaan. Het jaar daarvoor stond de teller op 1.434 meldingen van diefstal en inbraak. Dit blijkt uit de Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast van Politie Zeeland. De cijfers vallen in de praktijk hoger uit omdat ondernemers niet altijd aangifte doen. Die ervaring heeft ook Dick van der Velde, ondernemersmanager in de gemeente Veere. “De drempel om aangifte te doen moet lager worden. Aangifte moet digitaal kunnen, op het eigen bedrijf. Kan dat niet, dan gaat de ondernemer een economische afweging maken. En dan blijkt vaak dat aangifte doen meer kost dan het oplevert.”

Beveiligingssysteem
Politie Zeeland noteerde in 2012 tot begin december in totaal 656 meldingen van inbraak en diefstal bij bedrijven en instellingen. In Terneuzen hadden ondernemers er het meest mee te maken: 148 keer kwam het dievengilde op bezoek (2011: 113). Ook Hulst (43), Sluis (62) en Veere (53) laten een stijgende lijn zien. Het veiligst is de gemeente Kapelle met 14 aangiften van inbraak of diefstal. Mogelijke redenen zijn de vrij nieuwe bedrijfspanden in Kapelle, de goede beveiligingssystemen en het toezicht door particuliere bewakers op bedrijventerreinen. Preventieve maatregelen als hekwerken en palen voor de ingang hebben volgens de politie een positief effect. Dat blijkt onder andere in de gemeente Borsele waar de criminaliteit op bedrijventerreinen in 2012 daalde tot 15 aangiften.

Soms schieten genomen maatregelen ook hun doel voorbij, zoals op Arnestein in Middelburg. Daar werden camera’s geïnstalleerd, zonder dat het veel effect had. “De kwaliteit van de opnames is dusdanig slecht dat het in de opsporing niet echt een hulpmiddel is.’’

Sociale media inzetten
In Zeeland werd tot begin december 2012 aangifte gedaan van in totaal 683 winkeldiefstallen. Middelburg (155 meldingen) scoorde het hoogst. Op Schouwen-Duiveland (30) is bijna sprake van een verdubbeling (2011: 16 aangiftes). In Tholen (2 meldingen) is winkeldiefstal nog een relatief onbekend fenomeen. In Hulst (23) is sprake van een dalende lijn, mogelijk doordat winkeliers werken met SMS-alert om winkeldieven tijdig te signaleren. Ook op de Mortiere in Middelburg wordt succes geboekt.

Door surveillance en camerabewaking is het aantal diefstallen bijna tot 0 gereduceerd. In Vlissingen (132) is eveneens sprake van een dalende trend. Ook in Goes (118) neemt het aantal meldingen af. De winkeldiefstallen in de gemeente Sluis (59) blijven wel stijgen. Het probleem doet zich met name voor in Sluis zelf, en in de zomer in Cadzand. In de eveneens toeristische gemeente Veere lijkt winkeldiefstal (5 aangiftes) daarentegen nauwelijks aan de orde.

Gezien de geringe aangiftebereidheid bij winkeliers zijn alle cijfers waarschijnlijk niet meer dan het topje van de ijsberg. Met de juiste maatregelen en meer onderlinge solidariteit tussen ondernemers kan volgens Dick van der Velde op voorhand veel schade worden voorkomen, van winkeldiefstal en advertentiefraude tot betaaltrucs. “Om werkelijk succes te boeken is het zaak om dat soort maatregelen dichtbij te organiseren, op lokaal niveau als het even kan.

De ervaring leert dat ondernemers graag bereid zijn om, op een snelle en goedkope manier, hun buurman te waarschuwen. Met name nieuwe technieken op het gebied van Social Media als Twitter bieden daarbij kansen.’’

Bron: Politie Zeeland – december 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 2011 2012
Borsele 22 26 18
Goes 274 215 191
Hulst 84 60 66
Kapelle 22 18 18
Middelburg 248 255 233
Noord-Beveland 15 25 21
Reimerswaal 55 54 39
Schouwen-Duiveland 78 91 80
Sluis 80 112 121
Terneuzen 228 201 234
Tholen 51 45 29
Veere 40 36 58
Vlissingen 237 236 183
 
 
Zeeland Business publiceert regelmatig eigen statistieken en conclusies over interessante thema’s en actualiteiten waar in opdracht onderzoek naar gedaan is. Hiervoor maken wij gebruik van landelijk of regionaal onderzoek toegespitst op de Zeeuwse markt of geheel eigen onderzoek in samenwerking met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. In dit geval een onderzoek naar winkeldiefstallen en bedrijfsinbraken in Zeeland, uitgevoerd en geanalyseerd door Marc Volleman van De Twaalfde Man Marketing & Communicatie.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *