Carla Minderhoud

Een procesbegeleider op het gebied van vastgoed, met een voorliefde voor het innovatief inrichten van processen die aansluiten bij de gebruiker.

De rode draad is maatschappelijk vastgoed, dat een andere werkwijze vraagt. Wanneer de manier waarop het (vastgoed)proces is georganiseerd niet meer aansluit bij de werkelijkheid, help ik een nieuwe visie uit te werken naar een gedragen en uitvoerbaar plan.

In elke opdracht wordt de verbinding gemaakt tussen het beleid van de opdrachtgever, het vastgoedvraagstuk, de organisatie en de omgeving. Het succes van het uiteindelijke plan is verzekerd, omdat ik alle betrokkenen laat mee-ontwikkelen. Naast de meetbare projectindicatoren wordt de menselijke factor meegenomen, wat een extra en blijvend resultaat oplevert voor de organisatie.