Intellectueel Eigendom

ThatsIP is een gratis online tool over intellectueel eigendom (IE). De rechten op IE, waaronder auteursrecht, merkenrecht en octrooirecht, zorgen ervoor dat je onder meer logo’s, foto’s, software, het dessin van stoffen, merknamen en technische uitvindingen niet zomaar zonder toestemming mag gebruiken. Van auteur tot ingenieur, van marketeer tot ontwerper, iedereen heeft met IE te maken. Alleen zijn niet alle ondernemers zich hiervan bewust.

De tool is gemaakt voor het hoger onderwijs maar ondernemers kunnen de tool prima gebruiken voor een eerste kennismaking met IE. Enkel de docentenhandleiding is alleen toegankelijk voor docenten.

Tip: kijk als ondernemer welk praktijkvoorbeeld bij je past en leer via dit voorbeeld veel over IE en jouw praktijk.

www.thatsip.nl

ThatsIP is een gratis online tool die je op een aangename, snelle manier

  • bewust maakt van het bestaan van intellectueel eigendom
  • leert de verschillende IE-rechten te onderscheiden
  • doet ervaren welk IE-recht in concrete situaties van toepassing kan zijn.

De tool bestaat uit een theoriedeel aangevuld met praktijkvoorbeelden die IE tastbaar en aantrekkelijk maken. En een quiz zodat je je kennis van IE kan toetsen.

Deze e-learning wordt aangeboden door:
het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Het BOIP heeft de tool ontwikkeld i.s.m. het Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO.nl).

BOIP is de officiële instantie van de overheden in de Benelux voor de registratie van merken en modellen (vormgeving). Daarnaast kun je bij het BOIP het bestaan van een idee op een bepaalde datum vastleggen in een i-DEPOT.

Het BOIP stelt ThatsIP graag gratis beschikbaar aan ondernemers omdat zij van mening is dat kennis van IE ondernemers helpt om hun onderneming succesvoller te maken. Dit bereik je door bewust om te gaan met je IE-rechten en deze rechten in te zetten als onderdeel van je bedrijfsstrategie.

www.boip.int

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.