Roep om stageplaatsen

Tempo Team04
Jolanda de Bruijn

Tekst: Caroline Houmes | Fotografie: Marijana Pajovic

“De instroom van jongeren in technische opleidingen neemt toe. Tegelijkertijd vergt dit ook wat van bedrijven, namelijk stage- en afstudeerplaatsen. Daar ligt een uitdaging, want dit begint een beetje te kraken.”

Ted van Zweeden, regiomanager bij Werk en Vakmanschap signaleert dat onderwijs en bedrijfsleven meer dan ooit onderling moeten afstemmen. “Bedrijven die in de komende vijf jaar meer mensen verwachten nodig te hebben, moeten bereid zijn de nieuwe lichting leerlingen te helpen. De bedrijven hadden de afgelopen jaren de focus vooral op een efficiënte bedrijfsvoering. Door de economische situatie van afgelopen jaren was er weinig financiële en organisatorische ruimte om leerlingen op te leiden. Wij zien nu dat de instroom van aankomende technische talenten weer meer aandacht krijgt.”

Investeren in scholing


De vraag naar technisch personeel stijgt, maar op de Zeeuwse arbeidsmarkt was deze vraag in feite altijd al groot. “Goede monteurs of lassers waren ook de afgelopen jaren direct onder de pannen”, vertelt Jolanda de Bruijn, operationeel manager bij Tempo Team in Zeeuws-Vlaanderen. “Met de huidige krapte op de technische arbeidsmarkt wordt scholing steeds belangrijker. Sommige jongeren die om wat voor reden dan ook zijn uitgevallen, kunnen met de juiste scholing best klaargestoomd worden voor een technische functie. Maar daar zullen bedrijven dan ook zelf in moeten investeren.”

Eisen bijstellen


Zowel Jolanda als Ted zijn van mening dat bedrijven hun vraag moeten bijstellen om de instroom te kunnen blijven waarborgen. “Ik heb het in dit verband vaak over niveau-inflatie”, aldus Ted. “Waar vroeger niveau 3 voldoende was, moet dat nu niveau 4 zijn. Alleen, dat is niet vol te houden. De jongens en meiden met niveau 4 op zak hebben veelal direct een baan. Er bestaat een mismatch tussen scholing en bedrijfsleven op de lagere niveaus. Dit kunnen we ombuigen door deze leerlingen te scholen. Bedrijven staan hier in toenemende mate voor open.” Jolanda beaamt dit. “Het werk moet toch gebeuren. Een LTS-er met handige handjes kan best iets betekenen voor een bedrijf. Het nadeel is echter dat van hem weer als eerste afscheid wordt genomen. Zo blijven sommige techneuten vrijwel een leven lang op uitzendbasis werken. Goed genoeg voor ‘ziek en piek’ maar met te weinig bagage voor een dienstverband. Dat is wel eens schrijnend.”

Zij- instromen


Ted wijst erop dat Werk en Vakmanschap daarnaast goede ervaringen heeft met zij-instromers. “Voor een bedrijf in de Randstad hebben we ruim 100 zij-instromers geworven voor een grootschalig meerjarenproject. Daartussen zit een groot aantal vijftigplussers. Eerlijk, ik heb nog nooit zulke gemotiveerde mensen gezien. In Terneuzen gaan we nu aan de slag met de outplacement van 65 mensen. Ik ben ervan overtuigd dat we deze mensen allemaal weer aan een baan kunnen helpen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *