Samenwerkingsverband gladheidbestrijding in Zeeland

Twaalf partijen hebben op donderdag 15 december 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend met daarin afspraken over de gladheidbestrijding in de periode 2012-2020.

Met het ondertekenen van deze overeenkomst zetten partijen de samenwerking voort die sinds 2007 succesvol verloopt. De afspraken betreffen het uitvoeren van taken, de verdeling van de kosten en de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen met betrekking tot de gezamenlijke gladheidbestrijding. Tevens nemen in de nieuwe samenwerking de gemeenten als volwaardige partijen deel.

Het doel van de samenwerking is tweeledig. In de eerste plaats leidt de samenwerking tot een uniform strooiregime voor de weggebruiker. Zo zal op een groot aantal van de doorgaande wegen gelijktijdig worden gestrooid. Door dit uniform strooiregime en het combineren van routes van de verschillende wegbeheerders wordt vervolgens tevens efficiencywinst behaald.

Om de genoemde doelen te kunnen realiseren werken de partijen samen door gezamenlijk dooimiddelen in te kopen en materieel en medewerkers beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Er is tevens een model ontwikkeld op basis waarvan de kostentoedeling is geregeld. Provincie Zeeland treedt op als aanbestedende dienst van het bestek en verleent namens de andere partijen de opdracht. De gladheidbestrijding betreft het gebied of areaal dat de betrokken partijen beheren. Dit areaal kan uitbreiden of krimpen, al naar gelang de inbreng van de partijen.

De betrokken partijen zijn: Rijkswaterstaat; Provincie Zeeland; Waterschap Scheldestromen; N.V. Westerscheldetunnel; N.V. Zeeland Seaports; gemeente Goes; gemeente Kapelle; gemeente Middelburg; gemeente Tholen; gemeente Schouwen-Duiveland; gemeente Veere en de gemeente Vlissingen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *