Schaal vergroting in de havens – De toekomst van havenlogistiek

De transport- en logistieke ketens veranderen momenteel snel. Bedrijven moeten een aantal traditionele manieren van werken aanpassen om zich voor te bereiden op de toekomst en om te blijven beantwoorden aan de uitdagingen binnen de sector. Björn Klaassen is docent Maritieme Logistiek aan HZ University of Applied Sciences en schijnt zijn licht op deze nieuwe toekomst.

Na zijn studie Haven & Maritieme Wetenschappen aan de Universiteit Gent, werkte Klaassen enkele jaren in de haven van Antwerpen. Containers, stukgoed, RoRo; hij heeft vrijwel alle facetten van het havenbedrijf gezien. Inmiddels is hij docent aan de HZ en leidt hij studenten op tot maritiem of officier of logistics engineer. Als we hem spreken over de toekomst van de havens, benoemt hij allereerst de veranderingen in de lading zelf. “Havens en rederijen zullen rekening moeten houden met andere soorten lading. Het vervoer en de opslag van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld zal als gevolg van het Klimaatverdrag van Kyoto kunnen afnemen. Immers, we schakelen meer en meer over op wind- en zonne- energie.”

Grote schepen, hogere kranen
Hij signaleert meer veranderingen. “Door de globalisering is sprake van schaalvergroting. Er wordt méér vervoerd op één route. Neem de containerschepen. Waar deze nu circa 20.000 containers vervoeren, stappen grote rederijen als MSC, Maersk en CMA over op schepen waar ruimte is voor 22.000 containers. Dit relatief kleine verschil in aantal heeft wel een tal van consequenties voor kades in de havens bijvoorbeeld, de diepgang, maar ook voor de faciliteiten in de haven. De kranen moeten nog hoger worden en het werk van de kraanmachinist gaat veranderen. Het wordt namelijk op een hoogte van 70 meter of meer erg lastig om containers goed in het luik te zetten. De verwachting is dan ook dat kranen op termijn niet meer bemand worden, maar uitgerust worden met tal van camera’s. Daarmee wordt het mogelijk ze met computers aan de wal te bedienen.”

Nieuwe rol havens
Een andere wezenlijke verandering is vol- gens Klaassen de verschuiving van de ‘macht’. Waar vroeger de havenautoriteiten veel invloed hadden op de goederenstromen, zijn dat nu grote conglomeraten. “Voorheen was het vervoer min of meer lineair: van haven A naar haven B. Nu vormen vervoerders en terminaloperators allerlei allianties met als doel de vrachtkosten te minimaliseren en rendabele lijnen in stand te houden. Ze bundelen ladingstromen en combineren die met andere. Zo ontstaan netwerken waarbinnen vaarroutes aan elkaar gekoppeld worden. “Naar mijn idee gaat dit leiden tot enkele grote, relevante netwerk ports en worden de kleinere havens meer binnenlandse transshipment ports. Dit betekent dat havens nog meer dan vroeger onderling concurrentie zullen ervaren. Het is immers van belang om als netwerk port interessant te blijven voor deze logistieke conglomeraten.”

Tekst: Caroline Houmes
Fotografie: Jan de Carpentier en Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *