Schulden op de werkvloer

Problemen signaleren en voorkomen

Uit de Nibud-peiling onder werkgevers blijkt dat 79% van de ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. Dat brengt veel kosten voor werkgevers met zich mee. Zo wordt
het verlies aan productiviteit van de werknemer geschat op minimaal twintig procent en het ziekteverzuim schommelt rond de negen dagen per werknemer.

Hoe raken mensen met looninkomsten in de schulden en wat kun je in zo’n geval als werkgever doen? Eric Koopmans, van de Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering, legt uit: “Mensen kunnen door de meest uiteenlopende redenen in de schulden raken: door overconsumptie, verslaving, echtscheiding of een restschuld op een woning. Bij onze stichting heeft tussen de tien en vijftien procent van de onder bewind gestelde mensen een betaalde baan. Vaak ontdekken werkgevers pas dat er schulden zijn als er door een deurwaarder beslag wordt gelegd op het loon. Dat is ook wel logisch, want de drempel om over schulden te praten is erg hoog.”

Problemen signaleren

Koopmans benadrukt dat het tijdig signaleren van problemen ‘erger’ kan voorkomen. “Schulden stapelen zich snel op. Dat gaat gepaard met een hoop stress, waardoor het ziekteverzuim toeneemt. Het is dus belangrijk te weten op welke signalen je moet letten. Als er een voorschot op het loon wordt gevraagd, om uitbetaling van vakantie-uren of er geld wordt geleend bij collega’s, kan dat duiden op financiële problemen. Ook concentratieproblemen of zelfs ongelukken kunnen een signaal zijn. Het is daarbij belangrijk een vertrouwensband op te bouwen en te blijven doorvragen. Want vaak komt zoiets niet boven water in één gesprek. Daarnaast kan voorlichting preventief werken. Maak financiële problemen bespreekbaar en informeer werknemers hoe ze deze kunnen
voorkomen. Leg bijvoorbeeld de Geldkrant (Nibud) bij het koffiezetapparaat neer.”

Bewindvoering

“Als het toch mis gaat, is een financiële handreiking doen soms goedkoper dan de kosten van het ziekteverzuim. De werkgever kan bijspringen door de kosten van de bewindvoering op zich te
nemen. Het maximaal wettelijk tarief voor bewind (op basis van problematische schulden) bedraagt 144 euro per maand, met een entreebedrag van 628 euro (incl. btw). De bewindvoerder krijgt zeggenschap over alle financiën en zorgt dat de begroting op orde komt. De rechthebbende krijgt wekelijks huishoudgeld gestort. Bij een kleine schuldenlast lukt het vaak betalingsregelingen af te spreken, maar mensen met aanzienlijke schulden worden begeleid richting een schuldhulpverleningstraject. Zo’n traject duurt drie jaar, maar geeft de betrokken partijen veel rust en de werknemer kan zich weer concentreren op zijn werk.”

Samenspel

Volgens Koopmans is het belangrijk dat de werkgever betrokken blijft. “Het is toch een samenspel tussen verschillende partijen. Een werkgever kan de situatie in de gaten houden en aan de bel trekken als er weer problemen dreigen. Onze ervaring is: hoe eerder je dit oppakt, des te sneller de schulden zijn afbetaald en je waardevolle werknemer weer op de rit is.”

Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotograaf: Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *