Sfeervolle eerste Zeeuwse Opleidingsbeurs

Op vrijdag 8 juni 2012 werd in het gebouw van het Waterschap in Middelburg de Eerste Zeeuwse Trainings- en Opleidingsbeurs gehouden. De beurs is een initiatief van het Zeeuws Platform Particuliere Bedrijfs- en Beroepsopleidingen (ZPPB). Dit Platform heeft als doel om de krachten van particuliere aanbieders van trainingen en opleidingen in Zeeland te bundelen.

De beurs telde 14 aanbieders van opleidingen op allerlei gebied, variërend van praktische onderwerpen zoals IT-opleidingen, taalcursussen, communicatietrainingen tot meer beleidsmatige aspecten zoals coaching, teamontwikkeling en managementadvisering. De bezoekers van dit business-to-business event waren degenen die zich in hun eigen organisatie bezig houden met inkoop van opleidingen en trainingen. Ook waren er bezoekers die op zoek waren naar ondersteunende diensten, zoals advisering over opleidingen in het algemeen of managementgerichte adviezen. Uitnodigingen voor de beurs waren gestuurd aan het bedrijfsleven, niet-commerciële organisaties en overheden. Daarnaast is in diverse publicaties, zoals de PZC en Zeeland Business, aandacht aan de beurs besteed.

De beurs werd geopend door Chris Rutten, voorzitter van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en oud-burgemeester van Middelburg. In zijn toespraak benadrukte hij samenwerking; in het huidige tijdgewricht is het voor kleinere aanbieders van trainingen en opleidingen van levensbelang om hun krachten te bundelen. Dat is ook precies waar het ZPPB voor staat en Rutten sprak daar zijn waardering voor uit. Het nog jonge ZPPB, dat nu ongeveer anderhalf jaar bestaat, heeft inmiddels zo’n 30 leden, terwijl in het register van de KvK ongeveer 400 organisaties in Zeeland ingeschreven zijn die op de een of andere manier actief zijn op het terrein van beroepsopleidingen en trainingen. De zichtbaarheid van het ZPPB verdient het daarom in de ogen van Rutten om verder vergroot worden en deze beurs zag hij als een mooie eerste gelegenheid voor het ZPPB om naar buiten te treden. Bovendien past een dergelijk initiatief goed in de huidige beleidsplannen van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs, om particuliere opleiders een stevigere positie te bieden binnen de context van beroepsopleidingen in Nederland.

De reacties van zowel bezoekers als standhouders waren positief en daarom heeft het bestuur van het ZPPB besloten om volgend jaar de tweede beurs te organiseren, op donderdag 23 mei 2013. De voorbereidingen zijn inmiddels volop aan de gang. Zo zal het ZPPB ook aanwezig zijn op de Contacta 2012 om de beurs te promoten.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.