Sleutelen aan het Zeeuwse techniekonderwijs

Tekst: Caroline Houmes | Fotografie: Ruden Riemens

Op tal van manieren staat het Zeeuwse techniekonderwijs in de steigers. Er wordt gebouwd aan nieuwe fundamenten, zodat straks zowel de regio als de branche klaar is voor de toekomst. In Middelburg wordt gewerkt aan de komst van een tweede, technisch University College, Zeeuws-Vlaanderen krijgt een Centrum voor Toptechniek en er bestaan zelfs plannen om, in samenwerking met de regio West Brabant, een associate degree (niveau 5) opleiding in de techniek te starten.


RRF_ZB_techniekonderwijspietdewitte
Piet de Witte

Piet de Witte is voorzitter van de College van Bestuur van het Reynaertcollege in Hulst en daarnaast voorzitter van de regiogroep vmbo/mbo (waaronder het Centrum voor Toptechniek). Als alles volgens plan verloopt opent dit nieuwe opleidingscentrum met het schooljaar 2017/2018 haar deuren. Daarmee voorziet het in een behoefte van onderwijs én bedrijfsleven. Een bijzondere publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid, waarbij De Witte behoedzaam manoeuvreert langs de pijn van het afstoten van opleidingen op locatie en de verantwoordelijkheid en de ambitie om technische leerlingen en bedrijfsleven op de beste manier aan elkaar te koppelen. “Het Centrum voor Toptechniek is een antwoord op het teruglopende aantal techniek-leerlingen op de Zeeuws-Vlaamse vmbo-scholen. Want hoewel we niet kunnen klagen over het percentage jongeren dat voor techniek kiest, worden het er, door de krimpende bevolking, ieder jaar minder. Dit legt een steeds grotere druk op scholen om het techniekonderwijs in stand te houden. Als gevolg hiervan dreigt het techniekonderwijs langzaam te uit Zeeuws-Vlaanderen te verdwijnen. En dat terwijl vraag groot is en blijft.”

Brede samenwerking


Naast de vmbo-scholen, liep het Scalda tegen eenzelfde probleem aan. Voor deze mbo-school werd het steeds lastiger om het techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te blijven verzorgen. Alle reden dus om de handen ineen te slaan en te bezien of samenwerking een mogelijke oplossing zou zijn. De Witte: “Technisch onderwijs is duur. Logisch, om dit goed te verzorgen hebben scholen behoefte aan goed uitgeruste technieklokalen. We realiseerden ons om die reden al snel dat hierin de oplossing lag. Scholen waren bereid om over hun eigen belangen heen te stappen in ruil voor een duurzaam breed en sterk onderwijsaanbod op een uitstekende onderwijslocatie. Daarbij gaf Scalda de garantie dat het merendeel van de techniekleerlingen tot en met het niveau van de startkwalificatie (niveau 2/3) in de regio zouden kunnen blijven. Het bedrijfsleven op haar beurt was zo enthousiast over het initiatief dat het financieel wou bijspringen.” Uiteindelijk betekent dit concreet dat het Centrum voor Toptechniek gebouwd gaat worden bij Scalda, aan de Vlietstraat in Terneuzen. Het plan wordt gefinancierd wordt door de Zwin College, Reynaertcollege, De Rede, Zeldenrust-Steelandtcollege, Scalda, de bedrijfsopleidingen Bouwmensen en SMEO, Zeeuws-Vlaamse bedrijfsleven en de gemeenten en provincie.

Donatie DOW Benelux

Voor de financiering wordt verder een beroep gedaan op het regionaal Investeringsfonds MBO. Bijzonder is daarnaast de bijdrage van DOW Benelux. Dow Benelux investeert 500.000 euro in het Centrum voor Toptechniek. “Hiermee investeren we in het behoud en in kwaliteitsversterking van techniekonderwijs in de regio. En daarmee in de toekomst van ons bedrijf”, aldus Anton van Beek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux. De jubileumdonatie van Dow in het Centrum voor Toptechniek is bestemd voor de huisvesting, inventaris en instrumenten en past in een traditie. In de afgelopen 15 jaar investeerde Dow een miljoen euro in de kwaliteit van techniekonderwijs en in techniekpromotie in de regio.

Onderwijsvernieuwing


Bijzonder is dat komend jaar een start wordt gemaakt met de nieuwe Vakmanschapsroute; een nieuwe geïntegreerde leerroute voor vmbo-mbo. “We hebben hiervoor van het ministerie de experimenteerstatus gekregen. We willen leerlingen een doorlopende leerlijn aanbieden; ingericht voor leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg die direct leidt tot een startkwalificatie, voor zowel bol als bbl. Hiermee voorkomen we ook uitval in de periode tussen vmbo en mbo. Ik noem dat het ‘zomerlek’ waarbij veel leerlingen door de lange vakantie in de zomer zonder startkwalificatie uitvallen. Het komende schooljaar starten alle Zeeuws-Vlaamse derdejaars vmbo-techniekleerlingen aan deze Vakmanschapsroute op de eigen locatie. In hun 4e leerjaar zijn ze welkom in het Centrum voor Toptechniek.”

Associate degree


RRF_ZB_techniekonderwijstedvanzweeden
Ted van Zweeden

De ambitieuze plannen in Zeeuws-Vlaanderen staan niet op zichzelf. De techniek heeft goed opgeleide en gemotiveerde mensen nodig en alle betrokken partijen zetten zich zo goed mogelijk in om in hierin te kunnen voorzien. Ted van Zweeden, Regiomanager bij Werk en Vakmanschap en bestuurslid van het Regionale Adviesorgaan Procestechniek (RAP) spreekt over de plannen voor de introductie van een duale, twee jarige Associate Degree opleiding in de techniek. “Dit betreft onder andere de opleidingen Engineering en Procestechniek. Dit is een niveau 5 opleiding waarmee we jongeren willen binden aan de regio. We verbinden hiermee het mbo met het hbo.” De Associate degree opleidingen zullen vanaf september 2017 beschikbaar zijn.

Tweede university college


Onlangs heeft de stuurgroep Hoger Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek (HWOO), onder voorzitterschap van de Provincie, het rapport ‘Campus Zeeland!’ in ontvangst genomen. In dit rapport geeft Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) adviezen voor de versterking van het hoger en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Zeeland. Een van de adviezen is de uitbreiding van het University College Roosevelt (UCR) met een tweede college, voornamelijk gericht op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bedoeld voor techniek en ondernemerschap. Inmiddels heeft UCR hiervoor een kwartiermaker gevonden die de plannen inhoudelijk gaat uitwerken; de oud-rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven, Hans van Duijn.

RRF_ZB-techniekonderwijs1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *