Slik op de weg

Landbouwers zijn weer begonnen met het rooien van aardappelen en bieten. Tijdens deze werkzaamheden kan er slik op de wegen terechtkomen. In de schemering of in combinatie met regen of mist kan dit tot gevaarlijke situaties leiden voor het verkeer. Waterschap Scheldestromen wil dergelijke situaties voorkomen. Zodra het waterschap onveilige situaties ontdekt, moet er altijd direct worden opgeruimd. Ook het slik in wegbermen moet worden opgeruimd. De vervuiler krijgt 24 uur de tijd om deze vervuiling op te ruimen.

Informatie voor agrariërs
Om ongevallen te voorkomen wijst waterschap Scheldestromen alle agrariërs erop om: [1] ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan; [2] de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen; [3] contact met het waterschap op te nemen als een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan door slik op de weg, waarbij het waterschap kan besluiten om borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen; [4] voor aanvang van de werkzaamheden slikstickers te plaatsen, zodat weggebruikers ruim van te voren op mogelijk gevaar geattendeerd worden. De stickers zijn voor leden gratis verkrijgbaar bij ZLTO (0113-247700) en Cumela (033-2474900).

Rol waterschap
Het waterschap houdt toezicht op het naleven van de spelregels zoals die hierboven vermeld staan. Als het mogelijk is, kan het waterschap ook een helpende hand bieden. Bij nalatigheid laat het waterschap de weg schoonmaken op kosten van de vervuiler. Soms zal het waterschap besluiten borden met een snelheidsbeperking te plaatsen.

De weggebruikers
Weggebruikers moeten in het buitengebied de komende maanden rekening houden met slik op de weg. Wanneer het regent of mistig is, kan dit al verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met  slik op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker de snelheid aanpast aan de omstandigheden. In deze periode wordt van de weggebruikers extra alertheid gevraagd.

Geen ontheffing meer voor opslag van bieten
Voor het opslaan van bieten in bermen of overhoeken zijn geen ontheffingen meer nodig. In overleg met de opzichter kunnen landbouwers onder voorwaarden hun bieten opslaan in de berm of op overhoeken. Deze voorwaarden zijn dat er geen zichtbelemmering optreedt voor de weggebruikers en dat er een afstand van 1,80 m uit de zijkant van de verharding wordt aangehouden. Als de verkeersveiligheid dat toestaat zal een afstand van 0,50 m worden gedoogd.

Als een ongeluk wordt veroorzaakt door slik op de weg of verkeerde opslag van bieten, dan is de vervuiler verantwoordelijk voor het ongeval en voor alle gevolgen van dien.

Meer informatie bij Waterschap Scheldestromen, telefoon 088 246 1000

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *