Slim clusteren versterkt havens

 

clusteringWie niet sterk is, moet slim zijn; met die gedachte zet Zeeland Seaports nadrukkelijk in op clustering van bedrijven. “Door bedrijven aan elkaar te koppelen creëren we toegevoegde waarde en wordt de kans dat het havenbedrijf bedrijven permanent aan zich bindt aanzienlijk vergroot. Bovendien maakt clustering bedrijven sterker en competitiever.”

Wie het nieuwe strategisch masterplan ‘Winning Combinations’ van Zeeland Seaports leest, leert dat voor de verdere ontwikkeling van de Zeeuwse haven nadrukkelijk wordt ingezet op samenwerking. Het havenbedrijf streeft naar het creëren van winnende combinaties waarmee het havengebied verder kan worden ontwikkeld en de regionale economie verder versterkt.

Commerciële strategie
Volgens Commercieel Manager Leo Lagendijk is ‘clustering’ het sleutelwoord in de commerciële strategie van de Zeeuwse havens. Clustering of symbiose zoeken houdt in dat bedrijven op één of andere manier aan elkaar gekoppeld worden. Om dit uit te leggen trekt Lagendijk graag een parallel met de natuur. “Op de schelp van een heremietkreeft zit een anemoon. De anemoon eet de voedselresten op van de heremietkreeft terwijl de tentakels van de anemoon de heremietkreeft beschermen. Zodra de heremietkreeft verhuist naar een andere schelp, nodigt hij (echt waar) de anemoon uit om mee te gaan. Het gaat uiteraard om dit willen co-existeren en ook niet zonder elkaar kunnen.”

Circulaire economie
Zeeland Seaports dicht zichzelf de taak toe om als regisseur bedrijven op een slimme manier te clusteren, om zo van elkaars krachten te profiteren en de inzet van energie en hulpstoffen te optimaliseren en transportbehoeften te reduceren. Zo sorteert het havenbedrijf actief voor op een toekomst, waarin de afvalstoffen van de één steeds vaker de grondstoffen van de ander zullen zijn: de circulaire economie.

Verankering van bedrijven
Een mooi voorbeeld van clustering in de Zeeuwse havens is de samenwerking tussen kunstmestproducent Yara en de glastuinbouw rond Westdorpe. Met de restwarmte van Yara worden, via een pijpleiding, de kassen opgewarmd. Ook de bedrijven Verbrugge, Elocoat en Elopak vormen een cluster, waarbij Verbrugge karton aanvoert, Elocoat dit karton van een laagje plastic voorziet en Elopak er uiteindelijk drankverpakkingen van kan maken. Van meer recente datum is de samenwerking tussen Kloosterboer en de Spaanse sapfabrikant AMC. “Clustering kan dus op verschillende manieren”, legt Lagendijk uit. “Fysiek, logistiek maar bijvoorbeeld ook via intensieve samenwerking zoals een digitale koppeling via ICT, doordat een bedrijf het product van een ander bedrijf als grondstof gebruikt, of een joint-venture zoals Vlaeynatie, Swagemakers and Transbox.  Momenteel is zo’n 15%  van de bedrijven in de haven op een of andere manier geclusterd. Dit maakt bedrijven sterker en competitiever. Vaak gaat clustering ook gepaard met verbeterde duurzaamheid. Bovendien zorgt clustering voor verankering van bedrijven in de regio.”

‘Hunten’ op nieuwe clusters
Voor het realiseren van nieuwe clusters is een intensieve kennis nodig van de verschillende bedrijfsactiviteiten. Daarnaast komt het volgens Lagendijk aan op veel profileren tijdens beurzen en conferenties. “Het uiteindelijke doel is om te komen tot een verdubbeling van het aantal geclusterde bedrijven (30%) in 2022. Om dit te bereiken zet Zeeland Seaports sterk in op vijf groeisegmenten, te weten food (vers), meststoffen, natte bulk, stukgoed en projectlading waaronder offshore wind. We gaan actief op zoek (hunten) naar bedrijven die meerwaarde kunnen leveren aan andere bedrijven in het havengebied. Enerzijds om zo de geïdentificeerde groeisegmenten te versterken en uit te bouwen. Anderzijds om overige, meer mature segmenten te optimaliseren. We doen dit op basis van een grondige analyse van zowel de reeds gevestigde bedrijven in onze havens als van veelbelovende nieuwe business. We zoeken naar ontbrekende schakels of ladingstromen waarmee de concurrentiepositie van een bedrijf of een cluster van bedrijven verder versterkt kan worden. Hierop wordt vervolgens in goede samenwerking met de klanten ‘gehunt’. Ons aanbod daarbij is duidelijk optimale service, schaalvoordelen, innovatie en de wederzijdse uitwisseling van kennis, producten en afvalstromen.”

Offshore/wind
Een van de groeisegmenten voor de Zeeuwse haven is offshore wind. In het havengebied van Zeeland Seaports bevindt zich een zeer sterk cluster van bedrijven op het gebied van offshore industrie. Voor grote offshore installatieschepen is de haven van Vlissingen-Oost bovendien nautisch uitstekend toegankelijk vanwege zijn diepgang en het ontbreken van sluizen. Zeeland Seaports heeft dan ook van alle Europese havens de beste staat van dienst als het gaat om buitengaats plaatsen van funderingen voor windmolens. Meerdere offshore windmolenprojecten werden al bediend vanuit de Zeeuwse haven en er zijn nieuwe opkomst, zoals het windpark Borssele. Dit park, dat gebouwd zal worden door Dong Energy, zal naar verwachting medio 2020 gereed zijn en zal op ruim 20 kilometer van de Zeeuwse kust worden gebouwd. “De Vlissingse Buitenhaven wordt onze offshore windpark hub. We verwachten de komst van een aantal bedrijven met activiteiten in de Buitenhaven waarvoor genoeg ruimte is. Ook dit is clustering; deze bedrijven werken immers in elkaars verlengde. Verder zie ik mogelijkheden voor een samenwerking met vliegveld Midden-Zeeland. Immers, het personeel dat op de platforms aan de slag gaat, wordt heen en weer gevlogen met helikopters. Die zouden gebruik kunnen maken van dit vliegveld bij Arnemuiden.”

Tekst: Caroline Houmes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.