Startup Stock Photos

Alternatieve financieringsmogelijkheden

people, working, writing

Tekst: Caroline Houmes

De signalen staan op groen. Tal van ondernemers maken weer meer plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Daar is uiteraard geld voor nodig. Bij de ‘gewone’ bank zijn ondernemers niet altijd aan het juiste adres. Er zijn andere opties zoals onder andere Qredits, kredietunies en crowdfunding. Omdat het gros van de ondernemers hier niet of onvoldoende mee bekend is, is er nu een financieringswijzer die hen een eindje op weg helpt. Er is bovendien extra financieringsgeld beschikbaar voor het MKB. We zetten deze en aantal andere aandachtspunten op een rijtje.

Er is een nieuw Bedrijfsleningenfonds opengesteld: een financieringskanaal voor grotere MKB-ondernemingen (minimale omzet 25 miljoen) met een financieringsbehoefte tussen de 10 en 50 miljoen euro. Voor deze doelgroep komt er bijna een miljard aan extra financiering beschikbaar. Aan het bedrijfsleningenfonds is al 500 miljoen toegezegd door pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en het Europees Investeringsfonds. De bank legt bij financiering minimaal hetzelfde bedrag in waarmee het beschikbare bedrag verdubbelt.

Verder heeft Minister Kamp aangekondigd dat het kabinet en de Europese Investeringsbank (EIB) gezamenlijk 45 miljoen beschikbaar stellen voor een co-investeringsfonds, waarbij ‘business angels’ iedere euro uit het fonds matchen met een euro voor eigen rekening en risico. Ook zijn er nieuwe kredietmogelijkheden voor het MKB gelanceerd. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfspand kopen, een verbouwing financieren, investeren in inventaris of vervoersmiddelen of een bedrijf overnemen, dan kan het MKB-krediet uitkomst bieden. Meer informatie hierover is te lezen op de website nationalefinancieringwijzer.nl.

Afscheid van VAR

Naar verwachting zal vanaf 1 april van dit jaar een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Deze overeenkomsten bieden vooraf zekerheid over de gevolgen voor loonheffing. Door deze verandering zijn opdrachtgever en opdrachtnemer voortaan samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert. Om de overgang te vergemakkelijken publiceert de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten: algemene en individuele, en overeenkomsten voor specifieke branches en beroepsgroepen. Zzp’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken. Overigens, een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen. Na goedkeuring door de Belastingdienst is het mogelijk dit contract opnieuw te gebruiken.

WKR proof feesten

Sinds 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling (WKR) een feit. Werkgevers kunnen in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’ of ‘forfait’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Voor bepaalde zaken zijn er gerichte vrijstellingen. Ondernemer Ivo Geernaert van Ivooh! retailconcepts + events uit Terneuzen realiseert zich dat het organiseren van een personeelsfeest een stuk ingewikkelder is geworden. In zijn ogen is naast organisatietalent en een creatieve inbreng nu ook fiscale kennis noodzakelijk. Ivooh! heeft deze kennis paraat en organiseert evenementen desgewenst ‘WKR-proof’. “De forfaitaire ruimte zo optimaal mogelijk benutten; bij Ivooh! noemen we dit slim organiseren. De WKR biedt namelijk nog voldoende mogelijkheden voor een geslaagd evenement, zo is het bijvoorbeeld goed mogelijk een personeelsfeest op de eigen werkplek te organiseren. In dat geval betaalt de werkgever hierover geen loonbelasting en komt het zelfs niet ten laste van de forfaitaire ruimte. Een ander idee is om een zakelijk element te verbinden aan een event. Wanneer het zakelijke karakter overheerst, wordt dit door de WKR niet als belastbaar beschouwd.”

Auto kopen

Door allerlei maatregelen betekent het kopen van een auto vooral veel zakelijk rekenwerk. Immers, veel mensen kiezen het type met de laagste bijtelling. De gevolgen hiervan zijn genoegzaam bekend: de bijtellingspercentages stijgen fors. Wat relevant is, is of het een auto betreft van de BV of een eenmanszaak of een firma. In er geval sprake is van een BV, een wat oudere auto en veel privé-kilometers, kan het privé kopen van een auto fiscaal voordeling zijn. Voor een nieuwe auto, kan het de moeite lonen om bijvoorbeeld één jaar een kilometeradministratie bij te houden en daarna de auto voor een lagere handelswaarde te kopen. Zakelijke kilometers, maar ook de woning-werk kilometers, kunnen dan belastingvrij gedeclareerd worden. Koopt u met uw eenmanszaak of firma een nieuwe auto, dan is het mogelijk om de auto alleen voor de BTW zakelijk te houden. Dit betekent dat de ondernemer wel alle BTW kan terugvragen, maar geen kosten mag aftrekken. Om uit te rekenen welke keuze het meest voordelig is, is een afspraak met fiscaal adviseur of accountant aanbevelingswaardig.

Circulaire innovaties

De circulaire economie is leidend bij het Zeeuwse ambitiestatement ‘duurzame ontwikkeling’. Dat richt zich op de circulaire economie omdat circulaire economie een reëel economisch perspectief biedt en duurzaamheidsdoelen realiseert door een focus op het sluiten van kringlopen. Onlangs is de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op de lijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bedrijven kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst (MIA) en driekwart van de investering op een willekeurig moment afschrijven (Vamil). De Milieulijst 2016 biedt extra voordeel voor ondernemers die investeren in een circulaire economie en duurzame bedrijfsvoering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *