Sluiskiltunnel verbindt Zeeland met Gent

Sluiskil 1Eindelijk gewoon doorrijden

Met de opening van de Sluiskiltunnel op 23 mei 2015 wordt het grootste verkeersknelpunt in Zeeland van dit moment opgelost. De tunnel maakt definitief een einde aan het soms lange wachten voor de brug bij Sluiskil. De nieuwe verbinding opent mogelijkheden voor de economische ontwikkeling van de hele regio en voor de versterking van de relatie tussen de havengebieden van Gent en Zeeland

Ton Vrijdag, general manager bij de BV Kanaalkruising Sluiskil, is trots op dit bijzondere infrastructurele project, dat ook internationaal in de schijnwerpers staat. “De bouw van de tunnel is binnen alle gestelde kaders gerealiseerd, zowel qua tijd, geld, veiligheid en kwaliteit.” Zelf startte hij in januari 2010. Eind mei 2015 zit zijn taak erop; dan is de tunnel al weer een week in gebruik. De Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een geboorde tunnel met twee buizen die elk 1.145 meter lang zijn. Elke buis heeft twee rijstroken. Het diepste deel ligt ruim 33 meter beneden NAP. De diameter is circa tien meter en gelijk aan die van de Westerscheldetunnel.

Uitdaging
“Het project is in 2010 uitbesteed aan de bouwcombinatie BAM-TBI”, vertelt Vrijdag. “Vervolgens hebben we verschillende fasen doorlopen, in vogelvlucht: voorbereiden, bouwen toeritten, boren, afbouwen en testen. Het was van meet af aan een uitdaging om te voldoen aan de bijzonder krappe tijdsplanning. Om dit te kunnen beheersen, hebben we  sterk ingezet op samenwerking. Dit heeft uiteindelijk na vijf jaar geresulteerd in een oplevering vijf weken eerder dan gepland. En bovendien eindigen we ruim binnen het budget. Sterker nog, we houden 25 miljoen euro over. Dat is een succes voor ons, maar ook voor de bouwcombinatie BAM-TBI.”

Veiligheid, kwaliteit en samenwerking
Vrijdag, die als projectleider ervaring heeft opgedaan bij de bouw van de Westerscheldetunnel en de Sloecentrale, koppelde drie belangrijke thema’s aan het bouwproject: veiligheid, kwaliteit en samenwerking. “Op initiatief van het managementteam van BV KKS hebben we de medewerkers en de bouwers uitgedaagd met financiële incentives voor goede prestaties op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Deze nieuwe benadering stuitte aanvankelijk op wat weerstand. Uiteindelijk heeft het project duidelijk gemaakt dat aandacht voor kwaliteit en het goed managen van veiligheid automatisch ook leidt tot aandacht voor tijd en geld.”

Optimaal veilig
Vrijdag en zijn collega’s streefden ernaar het veiligste civiele bouwproject van Nederland te zijn. Hiervoor is veel geïnvesteerd in middelen en in gedrag van mensen. “Ons streven was geen dodelijke ongevallen en minder dan 5 verzuim-ongevallen per miljoen gewerkte uren. Terwijl dit in de civiele bouwsector doorgaans op ongeveer 10 uitkomt, noteren wij uiteindelijk 3,1 ongevallen. Ik durf niet te stellen dat we hiermee het veiligste project van Nederland zijn. Daarvoor ontbreken eenvoudigweg de gegevens, maar ik weet zeker dat we in de top 3 zouden belanden. Ook de veiligheid in de tunnel is voor Vrijdag topprioriteit. “De Sluiskiltunnel is optimaal veilig. Alles wat we hebben kunnen doen, is gedaan. Een voorbeeld is de omroepinstallatie. Waar je op een vliegveld nog wel eens de oren moet spitsen om de berichten te verstaan, hebben wij een installatie die echt ‘state of the art’ is. Dat is exemplarisch voor alle keuzes die we hebben gemaakt.”

Anders dan Westerscheldetunnel
Hoewel voor de Sluiskiltunnel veelal gebruik gemaakt is van dezelfde technologie als destijds bij de aanleg van de Westerscheldetunnel, zijn er wel verschillen. Zo zijn de wanden in de Westerscheldetunnel bedekt met een brandwerende mortel. Bij de Sluiskiltunnel daarentegen zijn de tunnelelementen gemaakt met een brandwerende mix van beton en polypropyleenvezel. Een ander opvallend verschil is de lichtheid van de nieuwe tunnel. “Lange tunnels, zoals de Westerscheldetunnel, zijn meestal donker. We spreken dan over nachttunnels. Korte tunnels, zoals de Sluiskiltunnel, zijn over het algemeen licht. We noemen dat dagtunnels. In de Sluiskiltunnel zijn de geëmailleerde wandplaten sneeuwwit. Samen met de lampen zorgen ze voor een heel lichte omgeving. Dat is prettig voor het verkeer.”

Opening
Natuurlijk heeft Vrijdag in de afgelopen vijf jaar moeilijke momenten gehad. Of zoals hij zelf zegt: saai was het nooit. “Vooral toen het boorschild, door de druk van de grond ging indeuken, was het spannend. We moesten maatregelen nemen maar zaten daarbij op de grens van de techniek. Gelukkig is het gelukt, met de juiste deskundigheid en slagvaardigheid. De opening van de tunnel door Koning Willem-Alexander, in aanwezigheid van Koningin Máxima beschouw ik als een grote erkenning voor ons werk.”

Sluiskiltunnel
Bezoekadres:
Koegorsstraat 1c
4538 PK Terneuzen
Tel. 0115 – 647657
0800 – 8122
info@sluiskiltunnel.nl

Postadres:
Postbus 104
4530 AC Terneuzen
www.sluiskiltunnel.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *